Bůh v mozku?

Vědci viděli Boha v mozku modlících se lidí.

Mozek modlícího se člověka reaguje na Boha doslova jako na blízkého přítele.

Výsledky studie přesvědčily věřící, že Bůh je. Ateisty však utvrdily o opaku…

Profesor Uffe Schjødt z dánské univerzity v Aarhusu skenoval tomografem mozek 20 křesťanů. Šlo o velmi zbožné lidi, podle jejich vlastních tvrzení. Vědec jim zadal tři úkoly.

Zpočátku se měli dobrovolníci vroucně modlit, obracet se k Bohu. Pak se měli jakoby obracet jakoby k blízkému příteli. A konečně, měli o něco prosit Santa Klause, aby jim něco nadělil o příštích Vánocích.

Profesor Uffe postupně zaznamenal, co se děje v mozku při každém úkolu, které oblasti mozku jsou aktivní a které nereagují.

Výsledky byly udivující. Vědci objevili, že modlitby a duševní komunikace poskytují shodné obrazy mozkové aktivity. To znamená, že neexistuje žádný podstatný rozdíl, zda komunikujeme s Bohem nebo s přítelem.

V obou případech byla aktivovaná předfrontální přední kůra velkých mozkových polokoulí. Byla dosud prozkoumána jen málo, ale předpokládá se, že zde sídlí asi údaje o jiných lidech a vzpomínky na ně.

Obr. Zóny aktivity během modlitby a vzpomínání na blízké přátele.

Je zajímavé, že přání k Santa Klausovi se nijak v mozku nezobrazilo. Podle profesora Uffe, je to zřejmě tím, že křesťané v podstatě na tuto osobu nevěří. Ale v Boha – věří.

„Výsledky studie, k mému překvapení, uspokojily věřící i ateisty,“ řekl profesor Urve. „První v nich viděli důkaz, že Bůh skutečně existuje, že mozek na něj reaguje. A druzí v ní našli důkaz o tom, že komunikace s Bohem není víc než iluze.“

Robin Dunbar z univerzity Oxfordu vyslovil třetí stanovisko: „Odpověď na otázku, zda existuje Bůh či nikoli, studie nezodpověděla. Bylo prokázáno, že existuje pouze víra v něj. Nic víc.“

Obr. 2 Santa Klaus mozek nijak nezaktivizoval…