Chovají se potkani jako lidé?

Francouzský spisovatel Bernard Werbera (1) je autorem knihy „Encyklopedie relativního a absolutního vědění“, ve které uvádí dost neuvěřitelné věci takovým stylem, jež může čtenáře zmást.

Werber ve své knize popisuje pokus, při kterém výzkumný pracovník v laboratoři biologického chování na Universitě v Nancy Didier Dezor umístil ve stejné kleci šest potkanů. Jediná cesta ven z klece vedla do bazénku, který bylo nutné překonat, aby se myši dostaly k misce s jídlem. Brzy se krysy rozdělily na skupiny – dva vykořisťovatelé, pro které pracovali dva plavci, jeden nezávislý plavec a jeden obětní beránek.

Plavci plavali a přinášeli jídlo. První se nasytili vykořisťovatelé, pak plavci, a pak obětní beránek. Zbývající nezávislý plavec si přinášel jídlo a s nikým se nedělil. Stejná sociální struktura se utvořila ve dvaceti dalších klecích s novými potkany.

Když Didier dal dohromady šest vykořisťovatelů, bojovali celou noc, a pak se utvořila stejná struktura jako v předchozích případech.

Je tomu tak ?

„O tomto pokusu jsem nic neslyšel,“ řekl biolog Alexander Černavskij. „Ano, o bojích samců a samic se ví, v závislosti na jejich věku. Pokud byli v klecích jen samci, nutně by po boji vyšel vítězně jediný vůdce – jeden, ne dva. Pokud by ve skupině byly i samice, je jedno kolik, vůdce by si je zabral pro sebe. To by pak mohli být oni „vykořisťovatelé“. Ale když dáte do klece pět samic a samce, pak v mnoha případech on sám by začal shánět pro ně potravu. Mimochodem, pokud jídla bude hodně, krysy začnou krmit i staré a nemocné příbuzné. Ale jen z jejich stáda, které mají stejnou vůni.“

Mnohem více je znám jiný pokus. Ve voliéře o ploše 64 metrů čtverečních a plně simulujících přirozené podmínky, nasadili výzkumníci desítky krys – samců i samic z 15 různých skupin. V první fázi se zvířata chovala mírumilovně. Boje začaly pouze tehdy, když se začaly tvořit rodiny a začali si dělit teritorium. První utvořená dvojice se začala vrhat na nejbližší potkany obojího pohlaví. Pak přišla bitva „pár proti páru.“ Samci bojovali se samci a samice se samicemi. Zajímavé je, že poražení odmítli vytvořit „buňku společnosti“ a uprchli do různých konců klece. Po dvou týdnech ve voliéře zůstala jen jedna rodina.

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Werber