Ve tmě se lépe přemýšlí

Vědci došli k závěru, že tlumené světlo umožňuje lidem přijímat vážná a racionální rozhodnutí

Kanadští vědci doporučují zhasnout světla, když potřebujete přijmout závažné rozhodnutí. Emoce, jak negativní tak i pozitivní, jsou výraznější v jasném světle. Takové silné emocionální prožívání negativně ovlivňuje účinnost a nestrannost našich rozhodnutí. Jednoduše řečeno, při slabém osvětlení nebo v úplné tmě je hlava, jak se říká, je nejjasnější a je schopna produktivněji myslet.

Překvapující souvislost mezi emocemi a osvětlením odhalila profesorka Alison Jing Xu z Univerzity v Torontu (2). Zjistila, že za slunečných dnů se nálada lidí se sklonem k depresi stává ještě více deprimující. K závěru o zesílení emocí jasným světlem Jing Xu dospěla po analýze výsledků testů, ve kterých byli dobrovolníci požádáni, aby odpověděli v různých světelných podmínkách na širokou škálu témat. Např. o tom, zda se jim líbí ta či ona osoba, nebo aby stanovili, které omáčka je chutnější.

Bylo zjištěno, že emocionální pozadí je silně závislé na úrovni okolního světla, ve kterém lidé pobývají: čím jasnější, tím jsou emoce silnější a tím více jsou rozhodnutí emocemi ovlivněny.

Podle profesorky Alison Jing Xu efekt jasného světla je možné vysvětlit skutečností, že jasné světlo nám způsobuje pocit tepla. Teplo také způsobuje nárůst emocí, které zabraňuje racionálnímu uvažování.

Vzhledem k tomu, že většina malých a nepříliš důležitých rozhodnutí jsou přijata v jasném světle během dne, vědci doporučují, aby zásadní rozhodnutí, která vyžadují hloubkovou analýzu a minimum emocí, byla přijata ve slabém světle nebo v temnotě.

Odkazy

(1) http://www.utsc.utoronto.ca/mgmt/alison-jing-xu
(2) http://www.utsc.utoronto.ca/home/

Podle: http://www.dailymail.co.uk/