Co je „levitace“?

Levitovala i svatá Anežka…?

„Volné vznášení osoby nebo objektu, fyzikálně nevysvětlené,“ tak se definuje levitace, jeden z nejvzácnějších paranormálních jevů. O vznášejících se tibetských mniších přinesli zprávy seriózní novověcí cestovatelé. Poměrně věrohodné jsou také podrobné popisy levitování křesťanských světců.

Jak tento úkaz vysvětlují odborníci? (1, 2)

Ze všech dosud popsaných případů levitace bylo místopřísežně dosvědčeno pouze několik. Ještě méně jich dokládají fotografie, či dokonce filmy. I to je důvod, proč se floridský psychiatr Berthold Schwarz z Vero Beach již čtyři roky tak intenzivně zabývá paranormálními schopnostmi Petera Suglerise, mladého Američana z New Brunswicku v New Jersey. K jeho levitování opakovaně docházelo po několikaměsíčním nedobrovolném půstu, vynuceném žaludečními potížemi. Jeho vznášející se tělo zachycuje nejen množství fotografií, ale i dva videozáznamy pořízené Peterovou manželkou.

Unikátní svědectví objektu

První film z roku 1981 ukazuje Petera Suglerise (3) v transu a s křečovitě skrčenými končetinami. V takovém stavu se dvakrát vznesl asi na osm sekund až do výšky 35 centimetrů nad zem. Přihodilo se to na dvorku domu jeho rodičů před drátěným plotem s vinnou révou. Na druhém filmu z února 1986 se podle Schwarze Sugleris zřetelně vznáší po 47 sekund asi 40 centimetrů nad podlahou jasně osvětlené kuchyně.

Badatel nemohl lehce uvěřit, a tak se na Peterovy levitace mnohokrát dotazoval členů jeho rodiny, přátel i sousedů. Ve výpovědí příbuzných a ostatních svědků však žádné rozpory nenalezl. Psychiatr je na základě těchto šetření přesvědčen o tom, že Sugleris je opravdu schopen levitace. Třebaže dva pokusy o ni ve Schwarzově přítomnosti selhaly. Usuzuje tak i podle jeho projevů psychokineze, které sám několikrát pozoroval. Schwarz by uvítal, aby Suglerisovo chování zkoumali nezaujatí vědci. On sám prý dosud dokázal odhalit pouze zlomek jeho schopností odporujících zákonům fyziky.

Povznášející zbožné meditace

Levitace, při níž se lidé dokáží vznášet neznámou neviditelnou silou, hrály významnou roli již v příbězích světců a světic z dob raného křesťanství a středověku. Německý publicista, historik a filozof Joseph von Göres (1770 až 1848) se ve svém díle Křesťanská mystika zmiňuje o 72 případech. Ke svatým, kteří se vznášeli, patří například Kateřina ze Sieny, František z Assisi, Petr z Alcantary, Tereza z Avily, Anna Kateřina von Emmerick, svatý Bernardino Realina, Josef z Copertina a dokonce i svatá Anežka. O levitaci informovali buď sami svatí, nebo velmi často i očití svědci. Okolnosti, za kterých k ní došlo, její výšku a své pocity mnozí svatořečení podrobně popsali. Nad úroveň země se obvykle vznesli o několik centimetrů, ale známé i případy látání ve výšce několika metrů.

Svatý Petr z Alcantary (1499 až 1562) se „v nejvyšším vytržení“ vznesl až ke kostelní klenbě do výšky 15 loktů (asi 11,5 metrů). Přebýval v malé poustevně v zahradě hraběte Oropese, kde ho sloužící často vídali, jak s rozepjatýma rukama visí ve vzduchu. V této pozici zůstával prý i celý den, někdy dokonce celou noc a nikdo se ho neodvážil vyrušit.

Blahoslavený Ludvík z Mantovy se kolem roku 1500 v extázi vznášel po celé tři dny. O svaté Anežce se vypravuje, že se jednou se dvěma dalšími sestrami procházela klášterní zahradou, když náhle začala stoupat do výše a zmizela. Zpátky na zem k užaslým sestrám se vrátila až za hodinu. Podobné legendy se tradují také o svatém Františku z Assisi, který v transu levitoval na hoře Alverna. Podle očitých svědků byla jeho vznášení často spojena s podivnými světelnými úkazy. Velmi podobné zprávy se dochovaly i o dalších světcích.

Co na to gravitace?

Jak mohou někteří jedinci bez pomoci svého těla opustit zemský povrch a pohybovat se vzduchem navzdory přitažlivosti planety? Německý publicista Ernst Meckelburg se podobnými jevy zabývá již dlouhé roky. O levitujících osobách soudí, že zřejmě nějakým způsobem ruší gravitaci nebo ji dokáží „dávkovat“. To by vysvětlovalo třeba vznášení svatého Josefa z Copertina (1603 až 1663), které údajně pozorovalo velké množství svědků. Josef nechal na malém pahorku mezi Copertinem a klášterem Grotella zřídit návrší s křížovou cestou a kalvárií. Při její stavbě si světec všiml, že s největším a mimořádně těžkým křížem, který měl přijít mezi dva menší, nedokážou pohnout ani deset mužů. Proto prý vystoupal do výšky a „poháněn svatou horlivostí“ uletěl od klášterní brány směrem ke kříži vzdálenost rovnající se asi 80 krokům. Pak sám břemeno uchopil, s nevýslovnou lehkostí ho nadzvedl a vsadil do předem připravené jámy.

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Levitation
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Levitation_%28paranormal%29
(3) http://magic-paranormal.forumactif.com/t1536-les-levitations-de-peter-sugleris