Vědci dokázali, že telepatie existuje?

Nicméně, zatím to však raději nazývají „nové formy komunikace mezi organismy a okolním prostředím“

Vědci i mnozí nadšenci provedli stovky pokusů s cílem navázat myšlenkový kontakt. Byla předložena řada zajímavých teorií, které by mohly vysvětlit tento jev. Přesto dosud nikdo nemůže s jistotou odpovědět na otázku, zda telepatie existuje.

Aby bylo odhaleno tajemství přenosu myšlenek na dálku, odborníci z University v Edinburgu se rozhodli provést řadu pokusů ke zjištění, zda se jedná o skutečný jev nebo jen romantickou fantazii.

Tým vědců použil metodu nazvanou „ganzfeld“ (1) vyvinutou americkými vědci Charlesem Honortonem (2) a Robertem Morrisem (3).

  • „Myšlenka je následující,“ řekl Dr. Morris. „Pokud na tom opravdu něco je, pak to bude velmi obtížné odhalit. Zdá se, že k telepatickému kontaktu dochází pouze za určitých podmínek. A ty se málokdy dosáhnou během našeho běžného bdělého stavu. Nicméně, mohou být vytvořeny uměle pomocí meditací a podobných technik, vedoucích ke změněnému vědomí, které se liší od „normálního“ stavu vědomí.“

Nyní se hodně mluví o změněných stavech vědomí, a může se zdát, že jde o něco mystického, neobvyklého. Ale není to pravda. Upadáme do podobných stavů mnohokrát denně.

Například – začínáme usínat – a jsme na hranici mezi snem a realitou. To je jeden změněný stav vědomí. Další je vztek, strach. Po požití alkoholu – třetí. A tak dále…

Jak probíhaly zkoušky?

Pokusná osoba sedí, opřena v pohodlném křesle, v kompletně zvukotěsné komoře. Ze sluchátek se line lehké pozadí šumu, který vytváří pocit komfortu. Na očích má těsně upnuté brýle vyrobené z poloviny ping-pongových míčků. Součástí zkoušek je také světlo, které vytváří pocit tepla a pohody.
To všechno pokusnou osobu uklidňuje a hypnotizuje. Navíc, ze smyslů nedochází téměř žádné informace.

Za takových okolností obrazy, které vznikají v mozku, jsou velmi jasné a podobné těm, které vidíme v posledních chvílích, před ponořením se do spánku.

V době, kdy „osoba-přijímač“ je na hranici mezi spánkem a bděním, druhý účastník experimentu – „osoba-vysílač“ – který se také nachází v zvukově izolované místnosti, sleduje obrazový materiál: fotografie nebo záběry z filmů, stručně řečeno, „obrázky“.

Jeho úkolem je pokusit se zprostředkovat to, co vidí, „osobě-přijímači.“ To provádí po určitou dobu.
Pak „osobě-přijímači“ ukazují čtyři různé fotografie, a jedna z nich je ta, která byla „vysílaná“.
Osoba-přijímač“ musí zjistit, jaké z nich mu nejvíce připomínají obrazy, které vznikly v jeho mysli během procesu telepatické komunikace.

Jaká byla procenta správných odhadů?

Obvykle člověk může náhodně dosáhnout 25 % úspěšnosti – tj. označí jeden ze čtyř obrázků, který telepaticky vysílala „osoba-vysílač„.

Pokud je procento správných odhadů větší, v procesu se účastní také další faktory, pro nás dosud neznámé.

Ve svých experimentech Dr. Morris získal výsledky, které ho z 90 procent přesvědčily o existenci těchto faktorů.

Jinými slovy – telepatie či mimosmyslové vnímání.

Přesto, že Morris nijak nespěchal s vyvozením závěrů, raději opatrně hovořil o „nových formách komunikace mezi organismy a okolním prostředím.“

Vzhledem k tomu, že už více než sto let probíhá výzkum v oblasti parapsychologie, a zatím to nevedlo k získání jednoznačných důkazů, které by potvrdily nebo vyvrátily fenomén telepatie, jeho opatrnost je pochopitelná.

Astronauti posílali myšlenky?

V roce 1971 ve Spojených státech došlo ke čtyřem telepatickým spojením s kosmickou lodí Apollo 14.

Během těchto zkoušek předával informace z Měsíce na Zemi astronaut Edgar Mitchell s pomocí Zenerových karet. (4)

Během letu k Měsíci, v kosmickém prostoru se Mitchell koncentroval na předání obrazů z pěti Zenerových karet čtyřem lidem na Zemi. Na Zem došlo správně 51 obrazů z 200 poslaných, což prý bylo považováno za velmi dobrý výsledek. Je to však právě jen 25,5% úspěšnost, což jen o 0,5% překračuje mez náhody…

Odkazy

(1) http://wikipedia.infostar.cz/g/ga/ganzfeld_experiment.html
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Honorton
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_L._Morris
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Zener_cards