Terapeutický dotek

Emily Rose (1) se v roce 1998 stala nejmladším autorem, publikujícím článek v prestižním časopise Americké lékařské asociace (2), což je vědecké periodikum na nejvyšší úrovni.
Bylo jí tehdy 11 let a její práce (3) se týkala tehdy módní praxe v USA, tzv. terapie dotykem. (4)
Zastánci této terapie tvrdí, že jsou schopni léčit nemoci čištěním lidského energetického pole, jehož existenci věda zatím neprokázala.

Bylo jí teprve 9 let, když viděla video, ve kterém Dolores Krieger (5), vynálezce léčby touto metodou v 70. letech, řekla, že nerovnováha lidského energetického pole způsobuje nemoci a jeho obnova navrátí pacientovi zdraví.

To vyvolalo v malé Emily takový dojem, že se rozhodla předložit první návrh na projednání projektu ve škole. „Chtěla jsem zjistit, zda lidé skutečně něco cítí.“

Byl navržen jednoduchý experiment ke zkoušce základního principu terapeutického kontaktu. Byl potřeba jen velký kus lepenky, notebook, tužka a mince, stejně jako spolupráce s odborníky na tuto léčbu.

Kriegerová účast odmítla, ale dalších dvacet terapeutů s 1 až 27 lety zkušeností, souhlasili s účastí v testu, který byl velmi jednoduchý.

Obr. Dvě osoby sedí u stolu naproti sobě a jsou odděleni lepenkovou přepážkou.

Ta má ve spodní části dva otvory, kterým terapeut prostrčí ruce na druhou stranu stolu, dlaněmi vzhůru. Druhá osoba si hodí mincí, aby rozhodla, na kterou ruku bude působit. Osoba za přepážkou má uhodnout, zda vnímá lidské energetické pole.

Emily Rose test opakovala desetkrát u čtrnácti a poté u 27 testovaných osob. Výsledky byly neprůkazné. Úspěšnost byla jen 123 (44%) z 280 pokusů.

Přesto v následujících 10 letech prošlo výcvikem „terapeutického dotyku“ v USA více než 43.000 osob, z nichž polovinu vycvičila Emily Rose.

Odkazy:

(1) http://www.pbs.org/safarchive/3_ask/archive/qna/3282_erosa.html
(2) http://jama.jamanetwork.com/journal.aspx
(3) http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=187390
(4) http://www.skepdic.com/tt.html
(5) http://wiki.answers.com/Q/Who_was_Dolores_Krieger