Vědci našli svědomí…

Svědomí je hlavní rozdíl, který odděluje člověka od zvířatVýzkumu vědců z Oxfordu se zúčastnilo 25 mužů a žen. Vědci porovnávali snímky přední frontální kůry lidí a makaků, primátů, kteří jsou našimi nejbližšími příbuznými.

Ukázalo se, že u lidí, i u makaků se skládá z 12 částí. 11 z nich máme s opicemi stejné, ale jedna je jiná. Právě v této části, která je umístěna těsně nad obočím, se nachází kulatý shluk nervové tkáně, který je přítomen u opic i u jiných živočichů. Je zodpovědný za výběr mezi dobrým a špatným rozhodnutím a vypočítává možnosti, které by nastaly, kdybychom jednali jinak.

Tato oblast mozku, jak se zdá, je odpovědná za volbu mezi dobrem a zlem, tedy zde je to, co se nazývá svědomí. Zvířata tuto funkci nemají. Chybí jim svědomí.

Nicméně, fyziologicky to zase není nic tak světoborného. Oblast mozku, odpovědné za svědomí, nepřekračuje objem hlavy růžičkové kapusty.