Idiotů je víc mezi muži než mezi ženami

Mnohem víc…

Zklamáním pro muže mohou být závěry výzkumů Darwinovy ceny za posledních 20 let.

Darwinova cena je jen virtuální. Ocenění nemůže nikdo převzít posmrtně – za hloupost, která vedla ke konci jejich pozemského života. Na webu této ceny (1) jsou sebrané příběhy z celého světa.

Vítězem se daný člověk stává až po prověření, zda nezanechal potomky, a tedy po ujištění, že „geny blbosti“ zmizí spolu s jejich nositelem, a tedy nebudou předány dalším generacím.

Například, za co byl oceněn katolický kněz Adelir Antonio z Brazílie? Letěl do nebe v křesle, přivázaném k balónům, aby byl během modliteb blíže k Bohu. A zdánlivě byl chráněn na maximum – měl ochranný oděv, padák, vzal si satelitní telefon, GPS-navigátor.

Vítr unášel kněze 19 hodin, než ho zanesl nad oceán. Cestovatel začal volat záchranáře. A ti, se ptali na souřadnice. Ale v tu chvíli se ukázalo, že Adelir neví, jak používat GPS navigátor. Jediné, co dovedl, hloupě se dívat na všechna ta tlačítka. Kněz se utopil. Zbytky balónů vylovili z oceánu, některé našli v horách.

Darwinova cena se uděluje už několik desetiletí. Během posledních 20 let nashromáždila 332 laureáty.

Vědci se rozhodli analyzovat poměr žen a mužů mezi nimi. Výsledky zpracovali a publikovali v odborném časopise British Medical Journal (2).

Podle vedoucího výzkumu Dennise Williama Lendrema, z 332 laureátů bylo 14 párů – na ty nebyl brán zřetel. V ostatních případech, 282 krát „vyhráli“ muži, a pouze 36 krát – ženy. Jinými slovy, mezi muži je 88,7 procent idiotů. Téměř 90 procent. Naprostá většina.

Psychologové, příliš ohromeni jasnou převahou mužů v hlouposti, vysvětlili jev tím, že muži od věků více riskují. Z toho někdy plyne nezodpovědné jednání, které vede ke smrti. To je však nezbavuje povinnosti pečlivě přemýšlet.

Nicméně, s největší pravděpodobností se o vítězství v Darwinově ceně promítla také opilost, která je také více doména mužů.

Například, několik farmářů z malého amerického městečka vidělo u silnice činnost telefonní společnosti, která tam pokládala kabel. Obsadili polovinu vozovky, a vykopaný příkop byl oplocen blikajícími světly. Farmáři se rozhodli udělat vtip – přendat světla na druhou stranu vozovky. Ale když se vraceli v noci z baru, zapomněli na svůj vlastní žert. Stručně řečeno, drželi se výstražných světel a vjeli v plné rychlosti do příkopu…

Odkazy:

(1) http://www.DarwinAwards.com
(2) http://www.bmj.com/content/349/bmj.g7094