Duše mezi mozkem a srdcem?

Umírající mozek začíná horečně pracovat – rychle si vyměňuje signály se srdcem

Vědci pokračují v experimentech, s cílem pochopit podstatu vizí, o kterých někdy mluví lidé, kteří přežili klinickou smrt. A jde stále o totéž: o tunel, na jehož konci je jasné světlo, o setkání s zesnulými příbuznými, s anděly a také zážitky, při kterých se viděli jakoby zvenčí (OOBE). (1)

Pro některé lidi to je důkaz, že tyto vize doprovázejí proces oddělení duše od těla a její návrat zpět. Materialisté hledají ale další přirozené příčiny.

Další pokusy provedli vědci z lékařské fakulty University v Michiganu (University of Michigan Medical School). (2) Experimentovali s laboratorními krysami – dusili je, aby simulovali fyziologické procesy, spojené se smrtí. Proces byl monitorován elektrokardiogramem a elektroencefalogramem, a tak se současně zaznamenalo, co se děje v mozku a srdci umírajících.

Experimenty ukázaly, že něco podivného se již začíná dít, když se srdeční frekvence výrazně zpomalí. V tomto okamžiku se impulzy přicházející z mozku, přesně synchronizují se srdečním pulsem. A 30 sekund po srdeční zástavě mozek začne horečně pracovat – tak intenzivně, jak nepůsobil během celého života. Vznikají časté vysokofrekvenční vlny – tzv. gama kmity. Přitom v kortexu vznikají desítky neurotransmiterů. (3)

„Během srdeční zástavy mozek přestane přijímat kyslík a glukózu, což pravděpodobně vyvolá nárůst jeho činnosti,“ řekla Dr. Jimo Borjigin (4), která řídila tyto experimenty.

Dr. Borjigin se domnívá, že mozek umírajících lidí reaguje podobně, interakcí se srdcem. Jeho činnost se stává zdrojem zážitků blízké smrti.

Obr. 1 Dr. Jimo Borjigin, PhD. s anestesiologem, který uváděl krysy do stavu blízké smrti.

Podle Borjigin mozek horečně pracuje proto, aby se pokusil obnovit funkci srdce. To znamená, že bojuje o svůj život. A předsmrtné vize – to je vedlejší účinek tohoto boje o život.

Fenomén intenzivní práce mozku během umírání objevili v roce 2009 vědci z lékařské fakulty na Univerzitě George Washingtona (George Washington University Medical Faculty) (5). Natočili EEG – vzor elektrické aktivity v mozku – u sedmi pacientů, kteří zemřeli na rakovinu nebo na infarkt. Zachránit tyto lidi nebylo možné a nakonec zemřeli. Ale ve chvílích před svou smrtí mozek horečně pracoval. Zdálo se, že exploduje. Šlo o neuvěřitelně intenzivní elektrické impulsy.

„Zpočátku jsme nevěřili svým očím.“ – říká šéf experimentů Dr. Lakhmir Chawla (6). „Mysleli jsme, že výkyvy na elektroencefalogramu jsou generovány mobilními telefony nebo jinými elektronickými přístroji. Zajistili jsme, aby se nic takového nestalo. A opět došlo k těmto anomáliím.“

Obr. 2 Profesor Chawla při práci.

Už tehdy se vědci domnívali, že nárůst aktivity svědčí o zoufalém pokusu mozku obnovit činnost srdce. Ale potvrdit to nemohli, protože srdce v tomto experimenty nesledovali.

Proto lze spíše vyslovovat spekulace o vizích – ty jsou způsobeny nárůstem aktivity mozku.

„Všechny neurony jsou zapojeny do elektrického obvodu,“ vysvětlil Chawla. „Kvůli nedostatku kyslíku ztrácejí schopnost udržet elektrický potenciál. A při vybití vysílají pulsy lavinovitě. Přitom v mozku mohou vznikat nejbizarnější obrazy – od jasného světla v tunelu i další halucinace. Silné impulsy jsou schopny na nějaký čas rozvířit dlouhodobou paměť a nějak ji zvýraznit. A tak před očima člověka probíhá celý jeho život, dochází k „setkání“ s dávno mrtvými příbuznými. Jako by šlo o dotek jiného světa. O tom všem vypráví lidé, kteří přežili klinickou smrt.“

Možná lékaři zaznamenali tajemný proces oddělení duše od těla. Lze také říci, že duše spočívá v mozku a srdci současně.

 

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-body_experience
(2) http://medicine.umich.edu/medschool/
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Neurotransmiter
(4) http://medicine.umich.edu/dept/molecular-integrative-physiology/jimo-borjigin-phd
(5) http://www.gwdocs.com/
(6) http://www.crrtonline.com/conference/02_faculty_bio.php?facultybio=163