Vliv odpadu na psychiku

Možná jste bohatý muž a úspěšný podnikatel.

Máte firmu, a chcete například, rozšířit vlastní provozovnu a závod. A můžete to udělat. Prohlížíte reklamu stavební stroje a zařízení, vyhledáváte firmy, najímáte pracovníky. Ale ani vy nemáte peníze nazbyt. A možná, že vyhazujete své příjmy s odpadky…

A odpad, pokud jej hrnete na jednu hromadu, tak likvidujete své bohatství a připravujete svou chudobu… Také obsah odpadního koše a prostá skladba věcí v něm láká chudobu a bídu.

Jak je to možné? Šarlatánství nebo aplikace psychologických poznatků do praxe?

Začneme s nejběžnějším odpadem.

Odpadní papír: staré noviny a časopisy.

Pokud jsou někde ve vašem domě staré noviny a časopisy – „jen tak, pro všechny případy,“ – pak vězte, že přivádí do vaší rodiny spory a hádky. Mohou vás dovézt až k rozvodu.

Totéž dělá podobný odpad i s vaším kolektivem, pokud staré, nepotřebné papíry a tiskoviny nejsou včas recyklovány.

Na první pohled – jakou to má souvislost?

Pokud pro vás toto varování nic neznamená, podívejme se na problém z pohledu psychologie.

Za prvé, pokud všechno pečlivě uchováváte, je to důkazem nedostatku vaší důvěry v budoucnost.

Shromažďujete staré noviny pro případ „černého dne“? To, co čekáte, určitě přijde.

Vše, co děláme na nevědomé úrovni, je třeba, aby se vyplnilo. Takže, v podvědomí děláte vše pro to, aby tyto noviny byly po ruce. A vy si říkáte – „Jaký jsem to chlapík, že mám takové rezervy…“ Možná by bylo lepší koupit papír, až když jej budete potřebovat?

Tento plán nastaví vaše podvědomí na potřebu mít volné peníze …

Druhé nebezpečí starých novin spočívá v tom, že přesycují naše, už informacemi přesycené, mozky.

Myslíme si, že klidně leží ve spíži nebo na balkoně. Ale protože jsou v našem domě, někdy chodíme kolem takového balíčku.

A v našem mozku se aktivuje každá přečtená informace, a znovu se zpracovává. Třeba jen přečtení starého data na novinách.

To už není žádná esoterika, ale vlastnost našeho mozku.

Čím více papíru v domě budete mít, tím více vaše mysl bude zaměstnána recyklací starých informací.

Kde vzít čas a energii pro nové informace, které by mohly přinášet příjmy?

Vznikají depresivní nálady a pocit prázdnoty, a další problémy, které přitahují chudobu…

Sklo

To jsou obvykle prázdné lahve, sklenice od kompotů, přesnídávek… lahve, které se hromadí každý den u těch, kteří milují víno a pivo.

Také staré sklo láká chudobu.

K dispozici je také psychologický základ.

Pokud se u vás hromadí prázdné sklo, znamená to podvědomě, nebo dokonce na genetické úrovni, pro vás cennost.

Dříve se skleněné lahve hromadně vracely. I když to platí i dnes, není to už v takové míře – PET lahve mnoho skla vytlačily. A tedy sklo znamenalo peníze.

Chápete, odkud vane vítr z tohoto hromadění skla? Z obav, že tyto cennosti ztratíte.

Třetí typ nebezpečného hromadění – Plastické hmoty

Plast, jak se ukázalo, nese energii prázdnoty a chudoby.

Pokud z nějakého důvodu budete sbírat plastové lahve doma, může dojít ke ztrátě smyslu života. To je nebezpečí ze sběru prázdných plastových lahví doma.

Jak s odpadky odchází chudoba?

Ale tady je i další varování!

Odpad nelze směšovat. To není jen záležitost ekologie a disciplíny. Pokud ho netřídíte, ve vašem životě převládne chaos!

Pokud budete třídit odpad, budete také strukturovat věci, události a záležitosti svého života. Pokuste se o to v oblasti nicotných odpadků a naučíte se to i v jiných oblastech. Třiďte odpadky a uvidíte, jak se i váš život změní. Zvýší se i vaše příjmy a ztráty zmizí.