Co se děje při meditaci

Vědci z Medical College (1) ve Wisconsinu v USA pozorovali činnost mozku během meditace.

Navíc se ukázalo, že ve skupině pacientů – kardiaků, kteří praktikovali meditaci dvakrát denně po dobu 20 minut, se jim snížil krevní tlak, snížila se četnost záchvatu, srdečního infarktu nebo úmrtí z jakékoli příčiny bylo 48% nižší než u členů kontrolní skupiny. Navíc účastníci experimentu sdělili, že jsou méně stresovaní a podráždění.

Členové kontrolní skupiny přitom nebyli úplně pasivní, navštěvovali zdravotní kursy, kde se propagovalo zdravé stravování a cvičení.
Specialisté se domnívají, že meditace aktivizuje organismus tak, že je sám schopen se začít léčit.

Další pozitivní účinky meditace prokázali svými experimenty odborníci z Bostonské university (2) a Emory University (3) v Atlantě.

Před a po dvoutýdenním praktikování meditace bylo účastníkům experimentu ukázáno více než 200 fotografií s lidmi v různých situacích, na kterých vyjadřovali pozitivní, neutrální nebo negativní emoce. Současně byli testováni na depresi a úzkosti. Činnost mozku při prohlížení fotografií byla sledována fMRI skenerem. (Functional magnetic resonance imaging – funkční magnetická rezonance).

Vědce zajímala především amygdala, párová mozková struktura, umístěna ve střední části spánkového laloku. (4)

Tato oblast je nazývána centrem strachu, ale její úkol je mnohem širší, protože amygdala je zapojena do jakékoli emocionální reakce.

Během meditace, zaměřené na sebepoznání a sebeovládání, vědci zjistili, že se zvyšuje emoční stabilita.

Činnost pravé amygdaly u těchto lidí byla velmi zdrženlivá, bez ohledu na to, co bylo na obrázku.

Je zajímavé, že u těch, kteří se zaměřili na zvyšování empatie a laskavosti, byla aktivita pravé amygdaly také nízká.

Pokud ale tito lidé meditovali častěji, pak reakce amygdaly na negativní emoce byla silnější než u jiných lidí.

Při tom symptomy deprese u pacientů, kteří praktikovali „altruistickou“ meditaci, se ukázaly výrazně slabší, tzn., že jim meditace pomohla vyrovnat se s vlastními psychickými problémy.

Odkazy

(1) http://www.mcw.edu/mcw/home.htm
(2) http://www.bu.edu/
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Emory_University
(4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Amygdala