Idiotů je víc mezi muži

… než mezi ženami. Mnohem víc…
Zklamáním pro muže mohou být závěry výzkumů Darwinovy ceny za posledních 20 let.

Darwinova cena je jen virtuální. Ocenění nemůže nikdo převzít posmrtně – za hloupost, která vedla ke konci jejich pozemského života. Na webu této ceny (1) jsou sebrané příběhy z celého světa. Vítězem se daný člověk stává až po prověření, zda nezanechal potomky, a tedy po ujištění, že „geny blbostí“ zmizí spolu s jejich nositelem, a tedy nebudou předány dalším generacím.

Například, za co byl oceněn katolický kněz Adelir Antonio z Brazílie? Letěl do nebe v křesle, přivázaném k balónům, aby byl během modliteb blíže k Bohu. A zdánlivě byl chráněn na maximum – měl ochranný oděv, padák, vzal si satelitní telefon, GPS-navigátor.

Vítr unášel kněze 19 hodin, než ho zanesl nad oceán. Cestovatel začal volat záchranáře. A ti se ptali na souřadnice. Ale v tu chvíli se ukázalo, že Adelir neví, jak používat GPS navigátor. Jediné, co dovedl, hloupě se dívat na všechna ta tlačítka. Kněz se utopil. Zbytky balónů vylovili z oceánu, některé našli v horách.

Darwinova cena se uděluje už několik desetiletí. Během posledních 20 let nashromáždil 332 laureáty.

Vědci se rozhodli analyzovat poměr žen a mužů mezi nimi. Výsledky zpracovali a publikovali v odborném časopise British Medical Journal (2).

Podle vedoucího výzkumu Dennise Williama Lendrema, z 332 laureátů bylo 14 párů – na ty nebyl brán zřetel. V ostatních případech, 282 krát „vyhráli“ muži, a pouze 36 krát – ženy. Jinými slovy, mezi muži je 88,7 procent idiotů. Téměř 90 procent. Naprostá většina.

Psychologové, příliš ohromeni jasnou převahou mužů v hlouposti, vysvětlili jev tím, že muži od věků více riskují. Z toho někdy plyne nezodpovědné jednání, které vede ke smrti. To je však nezbavuje povinnosti pečlivě přemýšlet.

Nicméně, s největší pravděpodobností se o vítězství v Darwinově ceně promítla také opilost, která je také více doména mužů.

Například, několik farmářů z malého amerického městečka vidělo u silnice činnost telefonní společnosti, která tam pokládala kabel. Obsadili polovinu vozovky, a vykopaný příkop byl oplocen blikajícími světly. Farmáři se rozhodli udělat vtip – přendat světla na druhou stranu vozovky. Ale když se vraceli v noci z baru, zapomněli na svůj vlastní žert. Stručně řečeno, drželi se výstražných světel a vjeli v plné rychlosti do příkopu…

Odkazy:

(1) http://www.DarwinAwards.com
(2) http://www.bmj.com/content/349/bmj.g7094