Co jsou to morgellony

Morgellony (nebo také morgellon syndrom), je označení, které navrhla v roce 2002 Mary Leito pro jakousi nevysvětlenou dermopatii.

Vycházela přitom z označení Sira Thomase Browna, který roku 1690 popsal jakési kožní onemocnění a použil přitom výraz morgellony.

Morgellony se vyznačují řadou kožních příznaků, včetně svědění, pálení a dalších i trvalých poškození kůže (např. vyrážky nebo vředy), ve kterých byla nalezena vlákna na nebo pod kůží. (1)

Podle názoru lékařů morgellony nejsou nové onemocnění, ale jde o zavádějící název pro naprosto známé symptomy.

Většina lékařů, včetně dermatologů a psychiatrů považují morgellony za projev známých onemocnění, včetně bludné parazitózy. (2) („Delusional parasitosis„, také známá jako „syndrom Ekbom,“). Je to forma psychózy, při které osoby pociťují svědění, jsou nutkáni ke škrábání, čímž poruší kůži, a do otevřených ran zanesou přirozené nečistoty. Vzniklé rány, strupy opět nutkají ke škrábání a tak dochází k uzavřenému koloběhu problémů, což může trvat velmi dlouho. Takto postižené osoby získávají silné bludné přesvědčení, že jsou napadeny parazity, zatímco ve skutečnosti žádné takové parazity nemají.

Velmi často jsou takové potíže vysvětleny jako omyl nebo jde o působení obyčejného hmyzu, nebo jiného známého onemocnění, např. svrabu, plísňových aj. onemocnění.
Přes nedostatek důkazů, že morgellony jsou nové onemocnění, a aniž by byly dohodnuty soubory diagnostických příznaků, byla založena Nadace na výzkum morgellonů (3) (Morgelons Research Foundation) a za pacienty úspěšně lobovala u členů Kongresu a vlády USA, aby Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) prošetřila daný stav. CDC uvedla, že nejsou známy nové ani údaje, ani společné příčiny, ani příznaky, nakažlivost, aby začalo epidemiologické šetření této „nevysvětlitelné dermopatie„.

Podle řady dermatologů nejsou morgellony ani skutečné onemocnění, ale upozorňují na to, že mnozí z pacientů mají psychické problémy nebo jiné obyčejné kožní onemocnění. Navíc v nalezených vláknech z morgellonů se neprokázaly biologické struktury, takže lze předpokládat, že se tam dostaly z oblečení nebo tam byly dodány záměrně.

Rozšiřování informací o morgellonech způsobilo, že tyto příznaky hlásí stále větší množství lidí. Ti obviňují stát a vládní instituce ze zatajování informací.

Morgellony se staly dalším hitem „esoterických“ webů. Podle nich stojí za vznikem morgellonů obvyklé konspirační strašáky:

• Chemtrails: „Rozprašované částice nám způsobují nemoci – MORGELONY.“ (4)
• jde o „cizí nanovetřelce 911“. (5) Tedy jde o vetřelce tak malé, že nejsou zjistitelné běžnými vědeckými přístroji.
• jde o projev biotransformace, z blížícího se roku 2012 (6)
• jde o „život ohrožující onemocnění“. (7) Je pravda, že z takových ran může vzniknout i otrava krve, která, pokud je neléčená obvyklými cestami, v rámci jakési „esoterické“ filozofie, může být velmi, i životu nebezpečná.
• atd.

Pokud by zde však působily tyto příčiny, musely by se „morgellony“ projevovat i u zvířat. Ty však nečtou „esoterické“ a „konspirační“ weby a tak se u nich taková onemocnění nevyskytují.

Lze předpokládat, že osob, zasažených tímto syndromem, bude narůstat, neboť je lépe trpět „záhadnou“ nemocí, než si přiznat, že jde o obyčejné příčiny.

Odkazy:

(1) Morgellons – http://en.wikipedia.org/wiki/Morgellons
(2) Delusional_parasitosis – http://en.wikipedia.org/wiki/Delusional_parasitosis
(3) Morgellons Research Foundation – http://en.wikipedia.org/wiki/Morgellons_Research_Foundation
(4) NWOO http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2009050016)
(5) Morgellony a nanotechnologie. Osud.CZ, http://www.osud.cz/morgellony-nanotechnologie
(6) Tamtéž, http://www.osud.cz/morgellony-nanotechnologie
(7) „Nikoliv prasečí chřipka! Morgellonová nákaza z chemtrailsů se dostává na stránky německých časopisů: Lékařská hádanka – zamlčovaná epidemie.“ Osud.CZ, http://www.osud.cz/nikoliv-praseci-chripka-morgellonova-nakaza-z-chemtrailsu-se-dostava-na-stranky-nemeckych-casopisu-l

Další informace: