Objev vědců: nepořádníci mění svět

Psychologové přišli na to, o čem hovoří nepořádek ve vašem pokoji

Na stole nejznámějšího vědce na světě – Alberta Einsteina – byl vždycky nepořádek. Když bylo velkému fyzikovi řečeno, že by bylo hezké stůl uklidit, odpověděl: „Jestli nepořádek na stole znamená nepořádek v hlavě, tak co znamená prázdný stůl?“

Výzkumy vědců ukázaly, že nepořádek nemusí být vždy známkou špatné povahy.

Skupina psychologů z University v Minnesotě, vedená Kathleen Vohs, zjistila: protože chaos a řád jsou přirozené povahy, pak je možná každé prostředí ideální pro určité aktivity. Tato teorie získala nyní experimentální potvrzení.

Experiment číslo 1: Zdravý životní styl a dobré činy

Popis experimentu:

Aby vědci pochopili, jak prostředí ovlivňuje mentalitu lidí, prováděli testy ve dvou místnostech: v jednom vládl ideální řád a v druhém uspořádali umělý nepořádek. Do každé umístili skupinu studentů. Chlapci a dívky nevěděli o účelu experimentu a podle oficiální verze museli vyplnit dotazníky zcela nesouvisející s výzkumným tématem. Za tuto práci měli nárok na symbolickou odměnu ve výši 3 eur. Po odchodu z pokojů si studenti mohli jako bonus vybrat jablko nebo čokoládovou tyčinku. A za druhé, mohli věnovat nějaké peníze na charitu: šlo o sbírku na hračky a knihy potřebným dětem.

Výsledek:

Ukázalo se, že studenti, kteří pracovali v dokonale uklizeném pokoji, věnovali dvakrát více peněz než jejich vrstevníci, kteří obsadili „svinčík“ (3,19 EUR proti 1,29 – to znamená, že studenti z uklizeného pokoje dokonce věnovali peníze i z vlastních kapes!).

Kromě toho prostředí zanechalo vliv na chování studentů. 67 procent mladých lidí z uklizené místnosti si raději vzali jablko, než „škodlivou“ čokoládovou tyčinku. Ti, kteří pracovali v nepořádku, si vzali jablko jen ve 20 procentech případů.

Co z toho vyplývá?

„Dobré kulturní prostředí více formuje příznivé chování ve společnosti,“ říká hlavní autorka studie Kathleen Vohs. Nepořádek zase vytváří chaos obecně. Je to v plném souladu s teorií rozbitých oken. To znamení, že malé porušení norem je katalyzátorem antisociálního chování obecně. Například, pokud je v domě jedno okno rozbité, a nikdo se neobtěžuje s opravami, pak brzy nebude v budově jediné okno celé.

Kathleen Vohs

Experiment číslo 2: chaos – základ kreativity

Popis experimentu:

Psychologové rozdělili 48 studentů do dvou skupin. Studenti dostali tvůrčí úkol: musely přijít s novým užitím pro tenisové míčky. Každá myšlenka byla vyhodnocena na 3-bodové stupnici, kde 1 byla přiřazena banálnímu návrhu a 3 nejvíce kreativnímu. Opět byla jedna skupina umístěna v místnosti s nepořádkem a druhá v uklizeném pokoji.

Výsledek?

A co se týče kvantity a kvality nápadů, studenti získali bezpodmínečné vítězství v nepořádku.

Jak vědci očekávali, kreativní nápady se špatně vyvíjí ve sterilním prostředí. Takové prostředí vyhovuje mentalitě, která je založena na zvycích a pravidlech. Jen chaos podněcuje tvořivost, protože inspiruje prolomení tradic, konvencí a překonání obvyklého způsobu myšlení.

Experiment číslo 3: Čekáme na změnu!

Popis experimentu:

Ve třetím experimentu se do uklizených a nepořádných místností umístilo celkem 188 lidí. Bylo jim řečeno, že sousední restauraci je třeba pomoci s prosazením nového nápoje – ovocného koktejlu. Jeho výhodou je, že je chutný, zdravý, a vitamínový. Bylo nutné se rozhodnout, jak nápoj prezentovat návštěvníkům: jako „klasický“ nebo jako „novinka“?

Vědci chtěli zjistit, zda existuje souvislost mezi životním prostředím a snaze o změnu nebo tendenci ke konzervatismu.

Ukázalo se, že pobyt v nepořádku vytváří touhu po revoluční změně. Ti, kteří přemýšleli nad vhodným sloganem v nepořádku, měli sklon k „Novince“ a ti, kteří byli obklopeni čistotou a pořádkem, směřovali ke „Klasice“.

Psychologové dospěli k závěru, že nepořádek stimuluje touhu zažít něco nového. Kasárenský „řád“ podporuje konzervatismus.

Co z toho vyplývá?

Samotný nepořádek nebo příkladný řád v místnosti není zlo ani ctnost. Oba jsou přirozené stavy pro člověka a mohou být prospěšné. A pokud vaše potomstvo má doma v pokoji nepořádek, který vás dovádí k šílenství a nemůžete s tím nic dělat – pak se příliš nevzrušujte! Řekněte všem, že tím jen podporujete dětskou tvořivost…