Věda se postavila na stranu astrologie?

V poslední době se objevila řada studií, jejichž autoři došli k závěru, že naše datum narození má významný dopad na náš budoucí život.

Navíc se ukazuje, že čas a měsíc narození může významně ovlivnit nejen zdraví, ale i charakter.

Vědci Kolumbijské university v New Yorku zveřejnili v roce 2015 výsledky své studie, které se zúčastnilo více než půl milionu lidí. Ukázalo se, že měsíc narození má silný vliv na riziko vzniku alespoň 55 onemocnění, včetně kardiovaskulárních chorob, astmatu nebo poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). (1)

Vědci na univerzitě v Cambridge také zjistili, že měsíc narození může dramaticky ovlivnit naše zdraví. Britové se chytili za hlavu: Děti, které se narodily v létě, mají větší pravděpodobnost, že budou při narození těžší, budou v dospělosti vyšší a také celkově zdravější. (2)

Ve Španělsku nevěřili svým kolegům a provedli vlastní nezávislé šetření, ve kterém pečlivě prozkoumali data 29 tisíc lidí. Výsledky vědecké práce byly publikovány v odborném časopise Medicina Clinica. (3)

Tak například zjistili, že úroveň ultrafialového záření značně kolísá v průběhu celého roku, což má značný vliv na úroveň obsahu vitaminu D. Kromě toho, těhotné ženy a jejich ještě nenarozené děti, a to zejména v zimním období, jsou tak více vystaveny vlivů různých virů.

Mezi zkoumanými skupinami byly jasně vymezeny rozdíly mezi muži a ženami. Tak, pokud se muž narodí v srpnu, riziko vzniku astmatu je téměř dvakrát vyšší, než u těch, kteří se narodili na začátku roku.

Muž, narozený v září má třikrát větší pravděpodobnost, že bude mít problémy se štítnou žlázou, v porovnání s těmi, co se narodili v lednu.

Chlapci, narození v červnu, mají podle studie 34% menší riziko trpět depresemi než ostatní muži. Navíc, mezi nimi bude i o 22% méně těch, kteří trpí bolestmi zad. U mužů, narozených v srpnu, se vyskytuje astma téměř dvakrát častěji než u mužů, narozených na začátku roku.

Pokud se dívka narodí v červnu, je o 33% méně pravděpodobné, že bude trpět migrénami, než zbytek z jejích přátel. Kromě toho, bude mít méně zdravotních problémů spojených s menopauzou. Dívky, narozené v červenci mají téměř 27-procentní pravděpodobnost, že na rozdíl od jiných, se dlouhou dobu nesetká s hypertenzí. Jak se ukázalo, děti, narozené v září, více trpí chronickými chorobami.

Tyto statistiky shrnul dost obecně britský webový portál NetDoctor. (4) Velmi povrchně uvedl zvýšené zdravotní riziko pro jednotlivce narozené v určitém měsíci. Přitom vědci upozorňují výslovně na to, že měsíc narození nemusí nutně ovlivnit zdraví. Vědci našli jen určitý stupeň závislosti (tj. statistické pravděpodobnosti) některých chronických onemocnění v případě narození v určitém měsíci.

Odkazy

(1) Data Scientists Find Connections Between Birth Month and Health. Columbia edu, 8.6.2015. Internet: http://newsroom.cumc.columbia.edu/blog/2015/06/08/data-scientists-find-connections-between-birth-month-and-health/
(2) Felix R. Day, Nita G. Forouhi, Ken K. Ong, John R.B. Perry: Season of birth is associated with birth weight, pubertal timing, adult body size and educational attainment: a UK Biobank study. Heliyon, 12.10.2015. Internet: http://www.heliyon.com/article/e00031/#Abstract
(3) Jose Antonio Quesada – Andreu Nolasco: Relación entre el mes de nacimiento y la prevalencia de enfermedades crónicas. Medicina Clinica, Volume 148, Issue 11, 7 June 2017, Pages 489-494. Internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2387020617303388
(4) Fletcher, B.: This is how your birth month could affect your long term health. NetDoctor, 21.6.2017. Internet: http://www.netdoctor.co.uk/healthy-living/wellbeing/news/a28403/birth-month-long-term-health-study/