Jak rozpoznat vzpomínky po smrti?

Izraelští vědci dospěli k závěru, že existuje způsob, jak určit typ vzpomínek i po smrti.

Podle vědců se na procesu vzpomínání podílí sedm různých částí mozku. V určitém okamžiku se v nervových buňkách, které se nacházejí v aktivních oblastech mozku, vyčlení určité bílkoviny, které zanechávají „otisk“ paměti.

Skupina vědců z Hebrejské univerzity v průběhu výzkumu na hlodavcích zjistila, že dvě skupiny myší, které během života dostávaly různé emoce, měly po smrti odlišný mozek.

V každém případě po sobě zanechaly bílkovinné stopy z přijatých vjemů. po smrti tak bylo možné na základě stop zanechaných bílkovinami v mozku s 90% přesností určit, jaké emoce v životě zvířete převládaly.

Dvě skupiny vědců provedly výzkum, který může přispět k vývoji technologie nahrazující negativní vzpomínky pozitivními.

Na začátku experimentu vědci vpravili do organismu myší bílkovinu – kanálový rodopsin -, která reaguje na působení modrého laseru. Vědcům se podařilo zjistit, že když byly neurony spojené s pozitivními nebo negativními zážitky vystaveny jeho záření, myši znovu prožívaly emoce a vzpomínky na zážitek, a to i v nepřítomnosti podnětu, který zážitek vyvolal.

Vědci se domnívají, že tento výzkum může přispět ke zvýšení účinnosti, když terapeuti navrhují pacientům s depresí, aby se vrátili k zážitkům spojeným s negativními emocemi. Pokud terapeut pacienta přesvědčí, aby se při návratu ke vzpomínkám zaměřil na pozitivní emoce, účinek se zvýší.