Děti čtou vaše myšlenky…

Vědci se snaží dokázat, že telepatie existuje
Během několika posledních let vědci provedli stovky pokusů navázat duševní kontakt. Předložili několik zajímavých teorií, vysvětlující tento jev. Přesto dodnes nemůže nikdo s jistotou odpovědět na otázku: existuje telepatie?

Tým vědců z Kalifornské university v Los Angeles, chce zodpovědět tuto otázku tím, že studuje děti. Skutečnosti je, že vědci si již dávno všimli podivného jevu. Děti jsou schopni uhodnout myšlenky jiných lidí.

Ale někteří nadšenci trvají na tom, že tuto schopnost děti ovládají už ve věku 18 měsíců. Ostatní – až mezi 4 a 7 lety. Je to pravda?

Provedli tedy řadu testů.

V klasické podobě zkušebního testu člověk vstoupí do místnosti, klade určitý předmět, jako např. nůžky, na tajné místo, a odchází. Pak přijde druhá osoba a skrývá nůžky v kapse.

Pak se vrátí první člověk, a výzkumníci se ptají dítěte: „Co myslíš, kde první člověk bude hledat nůžky?“

Účelem této zkoušky je ověřit, zda je dítě schopno pochopit úhel pohledu druhého člověka – v tomto případě toho, kdo je překvapen, kam se poděly nůžky.

V tomto testu děti ve věku od čtyř až sedmi let ze západních zemí obvykle dávají správnou odpověď – že člověk bude hledat v tajném místě. Děti z jiných zemí toto odpoví ale v jiných věkových kategoriích.

K novému experimentu vědci použili 91 dětí z Číny, Fidži a Ekvádoru ve věku od 19 měsíců do pěti let.

Jediný rozdíl od klasické verze experimentu spočívá v tom, že člověk přijde do místnosti, aby hledal nůžky, zastaví se, vezme se za bradu a řekne: „Hmm, zajímalo by mě, kde hledat nůžky?“

Vědci zaznamenali reakci dětí na video, a sledovali jejich chování a pohledy.

Bylo zřejmé, že děti se dívají ve směru tajného místa, a proto se očekává, že první člověk bude hledat nůžky tam, kde je nechal.

Ukazuje se, že děti rozvíjí schopnost „číst myšlenky“ mnohem dříve, než se dříve myslelo, a děje se tak ve všech kulturách současně.

Na výsledky předchozích studií mohou mít vliv kulturní rozdíly, protože ne ve všech kulturách dávají dospělí dětem otázky, na které už znají odpovědi, stejně jako otázky „co dělá kráva?“

Další experiment byl proveden specialisty v Edinburghské universitě. Použili metodu nazvanou „ganzfeld“ (1), vyvinutou americkými vědci Charlesem Honortonem (2) a Bobem Morrisem. (3).

„Idea je následující,“ vysvětlil Dr. Morris. „Pokud v tom něco opravdu je, pak je to velmi obtížné odhalit. Zdá se, že k telepatickému spojení dochází pouze za určitých okolností. A málokdy se sejdou v průběhu našeho normálního bdělého stavu.

Nicméně, mohou být vytvořeny uměle při meditacích a podobných technikách, což vede ke změněnému vědomí, které se liší od „normálního“.“

Dnes se hodně hovoří o změněných stavech vědomí, a může se zdát, že to je něco mystického, neobvyklého. Ale tak to není.

Upadáme do těchto stavů mnohokrát za den.

Třeba při začátku spánku – a jsme na pokraji mezi snem a realitou. To je jeden změněný stav vědomí. Zlost, strach – další. Při požití alkoholu – třetí stav.

Zkoumaná osoba se usadí do pohodlného křesla, ve zcela zvukotěsné místnosti. Prostřednictvím sluchátek vnímá lehký šum na pozadí, což vytváří pocit pohodlí. Na očích má těsné brýle, vyrobené z poloviny ping-pongového míčku. Světlo také vytváří pocit tepla a klidu. Všechno to pokusnou osobu uklidňuje a hypnotizuje.

Kromě toho, ze smyslových orgánů prakticky nepřichází žádné informace.

Za takových okolností, obrazy, které vznikají v mozku, jsou mimořádně jasné a jsou podobné těm, které vidíme v posledních chvílích před ponořením do snu.

V době, kdy „člověk-přijímač“ je v hraničním stavu mezi spánkem a bděním, další člen experimentu – „člověk-vysílač“ – je také ve zvukově izolované místnosti a sleduje materiál, který se mu předkládá: fotografie nebo úryvek filmu, jedním slovem „obraz“. Jeho úkolem je – pokusit se zprostředkovat to, co vidí, „přijímači“. Tak to provádí nějaký čas.

Pak prvnímu se ukazují 4 různé obrázky, a jeden z nich – „ten samý.“

On musí zjistit, které co nejvíce připomíná obrazy, které vznikly v jeho mysli během telepatické komunikace.

Je-li procento větší než odhad, pak se zde podílely některé jiné faktory, neznámé.

Ve svých experimentech Dr. Morris dostal výsledky, které ho z 90 procent přesvědčily o existenci těchto faktorů.

Jinými slovy – telepatie nebo mimosmyslové vnímání.

Proto nespěchá se závěry a raději mluví opatrně o „zřejmých nových formách komunikace mezi organismy a životním prostředím.“

Vzhledem k tomu, že probíhá více než sto let vědeckého výzkumu v oblasti parapsychologie a přesto to nevedlo k důkazu, jednoznačnému potvrzení nebo vyvrácení fenoménu telepatie, jeho opatrnost je pochopitelná.

Odkazy

(1) http://wikipedia.infostar.cz/g/ga/ganzfeld_experiment.html
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Honorton
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_L._Morris