Existuje posmrtný život?

Vědci získali první vážné poznatky

Předběžné výsledky velké studie tzv. NDE (zážitky blízké smrti – Near-death experiences – NDE). Výzkum dosud nepřinesl rozumné, a co je nejdůležitější, přesvědčivé vysvětlení.

Existuje kromě našeho viditelného hmotného světa, ještě nějaký jiný? Ten, ve kterém sídlí duše?

Zdravý rozum napovídá, že neexistuje žádná šance odpovědět na tuto otázku. Nicméně vědci, mají překvapivě jiný názor.

Předpokládá to ovšem prozkoumat zážitky těch, kteří přežili klinickou smrt a pamatují si, co zažili.
V roce 2000 lékaři – holandský kardiolog Pim van Lommel (1) a jeho britský kolega Christopher French (2) z londýnského Centra pro studium anomálních duševních jevů (Anomalistic Psychology Research Unit (APRU) (3) – zahájili první velkou a závažnou studii NDE s účastí 344 spolupracovníků v 10 nemocnicích.

Výsledky šokovaly veřejnost. Zejména ateisty. Lékaři přiznali, že se jim nepodařilo najít přesvědčivé důkazy, že záhrobní svět není. A že podle nich dočasně mrtví pacienti opravdu „přišli k jeho branám.“

V roce 2008 se v jejich stopách vydal neúnavný Dr. Sam Parnia (4), který nejprve pracoval na univerzitě v Southamptonu (University of Southampton), a nyní pracuje na univerzitě v New Yorku (State University of New York). Vytvořil tým asi 40 kolegů, kteří se rozhodli prozkoumat jeden z nejznámějších jevů, které doprovázejí NDE, mimotělní zážitek (OOBE – out of body experience). Průměrně čtvrtina lidí se zážitky NDE tvrdí, že v době, kdy byli v bezvědomí, jakoby opustili tělo a dívali se na něj z výšky.

Prodlévali na onom světě?

Předpokládalo se, že studie bude probíhat v 25 nemocnicích v Anglii, ve Spojených státech a Kanadě. Vědci prozkoumali zážitky 1500 pacientů, kteří přežili klinickou smrt, a někteří z nich vyšli z těla. Vědci nainstalovali na police pod stropem speciální testovací obrázky, které nebyli vidět z postele. Resuscitovaných se pak ptali, co viděli, když se pohybovali nad tělem a viděli se z výšky.
Podle plánu měla studie skončit v roce 2011, ale došlo ke zpoždění. Sam Parnia a jeho kolegové shrnuli předběžné výsledky v časopise Resuscitation. (5) Bylo prozkoumáno 2060 pacientů v 15 nemocnicích ve Velké Británii, USA a Rakousku.

U všech pacientů došlo k srdeční zástava a nastala klinická smrt. Přežilo 330 lidí. Zvláštní NDE hlásilo 140 lidí – o něco méně než polovina. A 26 pacientů uvedlo, že vyšli z těla. Parnia neuvádí, zda někdo viděl ony obrázky umístěné pod stropem. 13 procent pacientů popsalo zkušenosti oddělení od těla.

Vědci zaznamenali svědectví 57 letého sociálního pracovníka z Velké Británie, který byl klinicky mrtvý po dobu tří minut. On přesně popsal, co se stalo v této době kolem, včetně činností lékařů zabývajících se resuscitací, a zvuky techniky, které dělalo periodické signály.

  • „Mozek normálně vypne po 20 až 30 sekundách po srdeční zástavě a když je zbaven kyslíku, nemůže si na nic vzpomenout,“ říká Sam Parnia. „A pokud se to opravdu stane, pak vědomí nebo duše může existovat mimo mozek.“

Nicméně, vědci jsou obezřetní. Ve zprávě zdůrazňují, že mohou mluvit jen o tom, že vědomí je zachováno jen po dobu nejméně tří minut po smrti. A to už je vážný náznak existence posmrtného života. Ale není to konečný a přesvědčivý závěr.

Je tedy možný delší „život po smrti“? Odpověď na tuto otázku není.

Obr. Sam Parnia

Co stojí za OOBE?

Fenomén OOBE je stále nevysvětlen. Všechny další jevy, které doprovázejí „cestu“ ke světlu a zpět, jsou vysvětleny ve větší či menší míře. Zdá se, že mají fyziologickou příčinu, týkající se funkcí mozku v okamžiku jeho zapnutí a vypnutí. (7)

Dr. Olaf Blanke (6) z Fakultní nemocnice v Ženevě, v článku, který vyšel v prestižním vědeckém časopise Nature, popsal experiment s 43 letou pacientkou, trpícím epilepsií. Protože chtěl prozkoumat její nemoc, vědec implantoval do jejího mozku elektrody, kterými chtěl stimulovat správnou funkci spánkového laloku. A náhodou vybudil angular gyrus – strukturu, která je spojena s orgány zraku, dotyku a vyvážení. Výsledkem bylo, že živá pacientka vyšla z těla – viděla se mimo sebe.

Blanke navrhl, že možná v umírajícím těle mozek, který si stále zachovává nervové spojení s tělem, nějakým způsobem vybuzuje tento angular gyrus.

Ten se svou účastí na zrakové kůře odesílá informace o poloze těla v prostoru. Jenže ten už jinak vnímá, mísí je s obrazy, získanými vědomím před jeho vypnutím, a promítá to vše na sítnici. Osoba zbavená všech běžných smyslových signálů a obvyklých pocitů prožívá něco, co mu dává pocit, že se vnímá mimo tělo.

Jiný experiment s uměle navozenou OOBE je popsán zde (8).

Odkazy

(1) http://www.pimvanlommel.nl/home_eng
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_French
(3) http://www.gold.ac.uk/apru/
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Parnia
(5) http://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(14)00739-4/pdf
(6) http://lnco.epfl.ch/olaf.blanke
(7) Co se děje v umírajícím mozku? Cesty psychotroniky 
(8) Uměle navozená OOBE. Cesty psychotroniky