Milosrdnost vznikla před půl miliónem let

Vědci našli důkaz, že neandertálští rodiče několik let pečovali o dítě, neschopné samostatného životaPrincip „Miluj bližního svého jako sebe sama“ byl formulován v křesťanském učení asi před 2 tisíci lety. Avšak antropologové dokázali, že laskavost byla typická i pro naše předky před půl miliónem let. Bylo to v době, kdy přežití bylo i pro zdravé jedince vážným úkolem a trvalou zkouškou dovednosti i štěstí. Ale i tak milosrdnost vznikla v srdcích lidí.

Ve španělském pohřebišti Sima de los Huesos (1) byly nalezeny pozůstatky dítěte, které žilo v okolí dnešního Burgosu před 500.000 lety. Jeho lebka nesla stopy vrozené deformace mozku. Postižení bylo velmi vážné a nemohlo nemít vliv na duševní schopnosti dítěte. Tento chlapec se pravděpodobně nemohl sám o sebe starat. Nicméně díky péči členů primitivní společnosti žil po dobu 5 let.

Další podobný případ byl popsán vědci při výzkumu starověkého osídlení v jeskyni Qafzeh (2) na území dnešního Izraele. Průzkum lebky malého chlapce za pomocí počítačové tomografie ukázal, že chlapec, který žil před 100.000 roky (tedy v době, kdy se lidé naučili šít oblečení), když dosáhl věku 7 let, utrpěl vážné poranění hlavy.

Chlapec byl zasažen do hlavy tupým předmětem a kosti lebky byly zatlačeny do mozku. Dítě přežilo, ale mělo trvalé zdravotní postižení: růst mozku se v důsledku zranění zastavil. Soudě podle povahy zranění, byl chlapec částečně ochrnutý a trpěl vážnou poruchou řeči. Nicméně analýza zubů ukázala, že dítě žilo dalších 5-6 let, než zemřelo.

To dokazuje, že primitivní lidé měli soucit pro slabé, i ty se zdravotním postižením. Možná, že tato evoluční strategie byla klíčem k našemu úspěchu v tehdy převládajícím světě zvířat.

Odkazy

(1) http://www.atapuerca.org/huesosin.htm
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Skhul_and_Qafzeh_hominids

Podle:

http://www.sciencemag.org/content/344/6190/1358