Výzkum mimosmyslových schopností člověka pomocí EEG (2)

Vědecký výzkum mimosmyslových schopností člověka je cesta, jak najít důkazy pro existenci různých jevů a jak nalézt způsob jejich fungování.
Ověření schopností osob se zvláštními schopnostmi umožní vyhnout se podvodníkům.

1. Teorie projevů Psí na EEG

1.2 Experimenty

1.2.1 Anomální přenos informací – blikání světlem

V 70. letech Puthoff (1) a Targ (2) dělali pokus s telepatickým přenosem, který se měl projevit elektrickou aktivitou mozku. Při tomto experimentu byla pokusná osoba příjemcem signálu. Tato osoba musela prokázat, že dokáže koncentračními cvičeními navodit jednotnou elektrickou aktivitu mozku. Dokázala vyvolat nejen vlny alfa, typické pro stav hlubokého uvolnění, ale dařilo se jí i sladit elektrické frekvence levé a pravé mozkové hemisféry. Stav alfa je zadní částí mozku přerušen, kdy dotyčná osoba vidí záblesky světla, a je nahrazen vlnami beta, které signalizují zvýšenou aktivitu.

Při pokusu seděl telepatický příjemce v tmavé místnosti a jeho úkolem bylo uvolnit se a pokusit se navodit pokud možno jednotný rytmus alfa. Druhá osoba, telepatický vysílač, seděla v jiné místnosti. Tato druhá osoba byla čas od času vystavena záblesku světla. Ukázalo se, že EEG příjemce – který samozřejmě žádným zábleskům vystavován nebyl – ukazuje v okamžicích, kdy byl vysílač vystaven světelnému dráždění, nevysvětlitelné blokace vln alfa v zadní části mozku. Efekt nebyl tak silný, jak experimentátoři doufali, ale přece jen tu byla patrná souvislost. (3/37)

V průběhu výzkumu chtěli badatelé přijít na kloub tajemství anomálního získávání informací tím, že nahlédnou do mozku osob s paranormálními schopnostmi. Skupina senzibilů byla proto dopravena do speciálního výzkumného centra Los Alamos National Laboratory v Novém Mexiku. Vlastně je to instituce, která se zabývá vývojem atomových zbraní, nicméně se zde nacházel přístroj, o kterém se vědci v SRI domnívali, že je pro jejich účely ideální. Jednalo se o prvotřídní EEG, takzvaný magnetoencefalograf (MEG). Tento přístroj dokáže měřit mozkové aktivity přesněji než klasický EEG, protože magnetické pole proniká kůží a lebeční kostí, aniž by tím bylo rozptýleno.

Keith Harary (4) má na velmi drahé pokusy v Los Alamos špatné vzpomínky: „Tam jsme propásli jednu z mnoha příležitostí,“ svěřil se mi. Ed May (5) a jeho spolupracovníci připravili pokus, který se svým průběhem velmi podobal experimentu se záblesky světla. (Ten byl mezitím s úspěchem několikrát zopakován.) Před samotným RV měl v sobě senzibil navodit stav alfa. To umí Harary a koneckonců i každý člověk, který prošel například kurzem autogenního tréninku. Harary mi řekl:

  • „Kdo ale může s jistotou tvrdit, že stav alfa je právě to, co by se mělo při zkoumání RV hledat? Při takovémto předpokladu už jsou výsledky naváděny určitým směrem. Správnější by bylo postupovat opačně, od fenoménů PSI jít k tomu druhu mozkových aktivit, který je s nimi spojen.“

Pokus byl uspořádán následujícím způsobem: Počítač na konci haly registruje světelné záblesky. Senzibil měl s tímto počítačem a s vedoucí experimentu, která seděla před počítačem, navázat paranormální spojení. Cílem bylo, aby se záblesky světla nějakým způsobem projevily na grafickém záznamu EEG. Počítač negeneroval žádné cílové obrazy, které by měly být popsány. Tak se vlastně – podle názoru Hararyho – nedalo s jistotou ani říct, zda senzibil vůbec navázal s počítačem kontakt. Na konci celého pompézního experimentu May zjistil, že výsledná data byla zaznamenána chybně.

Ke cti Eda Maye – vskutku nápaditého a inteligentního vědce – budiž řečeno, že Hararyho kritika mohla být vyvolána zklamáním z nezdaru experimentu, který byl tak dlouho připravován a prováděn s tak dokonalou aparaturou. To ale je osud každého výzkumu, jehož předmětem jsou těžko uchopitelné jevy. Navození stavu alfa bylo důležité proto, že záblesky způsobují jeho narušení. To by přineslo fyziologický důkaz dálkového přenosu informací; reprodukce obrazového vjemu ale takovým důkazem není.

Ve skutečnosti byly pokusy v Los Alamos po technické stránce bezchybné. Nepodařilo se však počáteční dobré výsledky zopakovat. Navíc se ukázalo, že do průběhu pokusu se vloudila nepatrná chyba, která způsobila, že získané údaje byly nepoužitelné. (3/40)

Odkazy

(1) Harold E. Puthoff, http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff
(2) Russell Targ, http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Targ
(3) Gruber, Elmar R.: Tajné služby a parapsychologie. Tajný výzkumný program CIA a revoluční poznatky nové parapsychologie. Dialog Liberec, 2005. Elmar R. Gruber: http://de.wikipedia.org/wiki/Elmar_R._Gruber
(4) Keith Harary, http://www.psychologytoday.com/experts/keith-harary-phd
(5) Edwin C. May, http://archived.parapsych.org/members/e_c_may.html

Obr. 1: Keith Harary

Obr. 2: Ed May

Pokračování