Ohnivý poltergeist

Souvisí spolu SHC a poltergeist?

Poltergeist je mezinárodně převzatý výraz pocházející z němčiny, který lze přeložit jako „hlomozící duch““. Je tak označován jev, při němž z neznámých důvodů dochází k nejrůznějším samovolným energetickým projevům – lze zaznamenat zvuky, klepání, vibrace, vypadávání nádobí ze skříní, padání zavěšených obrazů a jiných předmětů na zem apod. Může však rovněž docházet k samovolné a nežádoucí funkci elektrických spotřebičů, například k rozsvěcování nebo zhášení elektrického osvětlení, zvonění telefonů nebo zapnutí rozhlasových přijímačů.

Tvrdí se, že jde o projevy jakési psychické energie, jejímiž nositeli bývají zejména mladí lidé v pubertě (ta se zřejmě v některých jedincích samovolně koncentruje v mohutnou psychickou sílu), ale někdy také dospělí, nacházející se dlouhodobě ve zvláštním stavu mysli, v trvalém stresu či naopak euforie apod. Vše se ovšem odehrává zpravidla mimoděk, lidský energetický zdroj si svou schopnost neuvědomuje; když ovšem pochopí, jaké nechtěné jevy vyvolává, rozhodně z toho žádnou radost nemá a rád by se neobvyklé schopnosti co nejdříve zbavil.

V souvislosti s jevem SHC nás ale bude jistě zajímat, že jako „výsledek činnosti“ poltergeista byly zaznamenány i případy samovolného vzplanutí věcí. Z několika prošetřovaných případů je zaregistrováno samovolné vzplanutí bundy, novin, ručníku v koupelně a pozor – dokonce i masa v ledničce! Hovořil o tom Ivan Mackerle, přední český badatel a známý publicista na poli záhad, v jednom interview v červnu 1992.

Snad si ještě vzpomenete na nevysvětlitelné samovolné vzplanutí dvojích kalhot pana Wiliamsona, zavěšených v komoře, jakož i ložního prádla a záclon na oknech jeho domu.
Byl-li původcem tohoto strašidelného žertíku poltergeist, pak to tenkrát (tedy v roce 1932 v Bladenborough v Severní Karolíně) nevkusně přehnal. Paní Wiliamsonová totiž přitom byla jevem SHC rovněž zasažena, ovšem o tom, jestli nakonec přežila (příslušníci její rodiny se jí snažili pomoci a strhali z ní hořící šaty) se zdroj této zprávy nezmiňuje.

Může-li však někdo „fungovat“ jako „iniciátor“ projevů přičítaných poltergeistům, proč by nemohla být, nejspíše v nemnoha vzácných případech, jeho osobní psychická energie koncentrována či transformována tak nešťastně, že způsobí osudné vzplanutí čehokoliv, tedy i člověka??

I toto je samozřejmě pouze neprokázaná hypotéza. Nicméně pro ilustraci ohnivých projevů, zahrnujících dokonce samovolná vzplanutí a výbuchy automobilů, uveďme následující zprávu dostupnou na českém internetu. Škoda, že jí její zpracovatel nezařadil do přesnějšího kontextu (primární zdroj, datování apod.), takže její věrohodnost je víceméně bez záruky. Lze se v ní však dočíst:

Výjimečný stav: hoří auta i nábytek, mobilní telefony samy navazují spojeni, televizory se zapínají, a to vše se děje jakoby kouzlem. Vědci jsou bezradní; jaká tajuplná energie děsí obyvatele sicilského Canneto di Caronia?

Jaká tajuplná energie děsí obyvatele sicilského Canneto di Caronia?

Toho večera nebylo na sicilském severním pobřeží mezi Messinou a Palermem k vidění ani slyšení nic mimořádného. A přece se stalo něco neuvěřitelného. Přesně ve 21.16 přijížděl Antonio Siracusano svým Fiatem Fiorino po pobřežní silnici 113 do vesnice Canneto di Caronia. Jakmile odbočil na via dél Mare, začalo auto náhle samo houkat. Antonio Siracusano zastavil a vystoupil, aby se podíval, co se děje. To mu zachránilo život. O okamžik později stálo celé auto v plamenech a explodovalo.

V téže době chtěl Nino Pezzino zaparkovat svůj Fiat Punto v místě vzdáleném asi 500 metrů od via del Mare. Než vypnul motor, měl ještě čas podivit se zvláštním tónům, které vydával navigační systém instalovaný v jeho voze. Pak z přístroje vyšlehl ostrý plamen. Nino Pezzino utrpěl popáleniny. Záře byla tak velká, že prasklo čelní sklo.

Tohoto večera ve 21:18 centrála italského Telecomu zaznamenala, že veškeré mobily přihlášené v oblasti kolem Canneto di Caronia začaly volit neexistující telefonní čísla.

obily přitom vysílaly na frekvencích, jež normálně vůbec nemohou používat.

Ve 21.20 se Paolo Pizzuto se svým psem Edmondem procházel po pláži poblíž via dél Mare. Náhle ho udivil zvláštní zápach a hned nato se vyděsil k smrti:

Jeho obuv zesílená kovovou výztuží stála v plamenech a hořela mu pravá nohavice. Pizzuto utrpěl těžká poranění. Tragicky skončil tento večer i pro jeho psa: rozběhl se po pláži a najednou se svalil mrtvý. Později zvěrolékař diagnostikoval srdeční infarkt.

Jiný den, ve 21.24 hodin, se přímo před očima profesora fyziky Giuseppa Maschia, pověřence italské vlády pro ochranu před katastrofami, odehrála nejpodivnější událost, jakou kdy zažil. V jednom z domů na via dél Mare, v němž už byl přívod elektřiny dávno odpojen, instaloval bateriemi napájené měřicí přístroje v místnosti, v níž až na jedinou židli s kovovými pružinami nebylo vůbec nic. Zčistajasna pokoj prosvětlila jasná záře: židle se vzňala a o chvilku později z ní byla jen hromádka popela.

Z nedávné domácí současnosti si připomeňme výskyt poltergeista v obci Bobrová na Českomoravské vysočině. V jedné domácnosti tam došlo k jeho „klasickému“ řádění, energetickým zdrojem byl přitom zřejmě třináctiletý chlapec. Poltergeist ovšem přitvrdil i směrem, který nás v souvislosti s SHC zajímá nejvíce. Objevila se totiž i informace o tom, že pod hochem měla dokonce vzplanout postel.

Jeden ze zdrojů této zprávy se navíc okrajově zmiňuje o obecně známém jevu vzplanutí postele a dalších podobných předmětů v souvislosti s působením poltergeistů a uvádí též podobný případ z Ostravska z roku 1989. Bližší údaje o něm sice nejsou známy, zato se však rozšířila památná slova tehdejšího krajského tajemníka komunistické strany, který údajně prohlásil: „Před sjezdem strany nedovolím na Ostravsku strašení!“

Vraťme se ale k vážným úvahám. Jakkoliv je tedy poltergeist záležitostí paranormální, o jeho projevech lze sotva pochybovat. Zdá se, že o tomto jevu již bylo zaznamenáno příliš mnoho a vcelku věrohodných svědectví. Záhadou ovšem zůstává příčina jeho výskytu.

Jak jsem již uvedl, jsou za ni obvykle považovány jakési skryté lidské psychické síly, projevující se za zvláštních okolností. A jak již také víme, součástí těchto projevů mohou být i jisté ohnivé efekty.

Ovšem otázka, zda mohou přerůst až do děsivého jevu SHC, zůstává i nadále otevřená…

Z knihy: Dosoudil, T.: Samovolné vzplanutí osob. Dialog, Liberec, 2007