Štěstí neprodlužuje život, zjistili vědci

Vědci zjistili, že absence radosti ze života nemá vliv na lidské zdraví
Časopis Lancet zveřejnil výsledky rozsáhlé studie, které se zúčastnilo milión Australanů. Vyplývá z ní, že nedostatek štěstí v životě nemá vliv na lidské zdraví, a že šťastní lidé ne vždy žijí déle než nešťastní. (1)

Všechno je poněkud odlišné. Špatné zdraví vyvolává pocit neštěstí, ale ne naopak, říká profesorka Bette Liu, vedoucí tohoto výzkumu na Universitě v Novém Jižním Walesu:

„Nemoci nás dělají nešťastnými, ale to neznamená, že neštěstí vyvolává nemoc.“

Výzkum trval 10 let. Australským vědcům se nepodařilo najít důkaz, že stav štěstí či neštěstí nějakým způsobem ovlivňuje zdraví a délku života. Pět ze šesti žen ve studii uvedlo, že se považují za šťastné. Nicméně, žádnou výhodu v naději na delší dožití ve srovnání se zbývajícími 17% účastníky neměly.

Výsledky výzkumu australských vědců odporuje jiným studiím. Podle názoru Bette Liu, chyba těchto studií je v tom, že řada návyků, spojených se stavem neštěstí – tj. kouření, nezdravé jídlo, nedostatek pohybové aktivity, atd. – zvyšuje riziko předčasné smrti.

Odkazy

(1) Bette Liu, a kol.: Does happiness itself directly affect mortality? The Lancet, 9.12.2015, online: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2901087-9/abstract