Lincoln a Kennedy (1)

záhadná stoletá analogie?

Mysterydogs reagují na kapitolu z knihy: Lazarus R.: Za hranicí reality. BETA – Dobrovský & Ševčík, Praha, Plzeň, 1997; originál – Beyond the impossible. Warner Books, London, 1994;
e-mailový oběžník Einfach nur Zufall? (Prostě jen náhoda?)

Jde o údajnou záhadnou a dokonce děsivou (Lazarus) stoletou analogii mezi životními příběhy dvou amerických prezidentů, Abrahama Lincolna (AL) a Johna Fitzgeralda Kennedyho (JFK).

Pro ujasnění doplňujeme ještě následující detaily z amerického politického systému:

Kongres patří spolu s prezidentem (voleným na 4 roky) a Nejvyšším soudem ke třem nejvyšším orgánům USA. Kongres se skládá ze Sněmovny reprezentantů (členové voleni na 2 roky) a Senátu (členové voleni na 6 let).

Stručný popis

 • Ve výše uvedené knize v článku “Minulost se opakuje“ autor k tématu analogie uvádí:
 • Oba prezidenti byli zastánci občanských práv.
 • Oba prezidenti byly zavražděni zastřelením do hlavy; AL ve Fordově divadle ve Washingtonu vrahem Johnem Wilkesem Boothem v roce 1865, JFK ve svém otevřeném voze zn. Ford (Lincoln Continental) při návštěvě Dallasu vrahem Lee Harvey Oswaldem v roce 1963.
 • Oswald se narodil přesně sto let po Boothovi.
 • Booth prchající po svém činu z divadla nalezl smrt ve skladišti. Oswald prchající ze skladiště odkud střílel, byl dopaden v divadle.
 • JFK byl jak do Kongresu, tak do úřadu prezidenta USA, zvolen přesně sto let po AL.
 • Po smrti obou nastoupili do funkce prezidenta jejich bývalí viceprezidenti, Jižané, oba s příjmením Johnson; jejich rok narození byl 1808 (Andrew Johnson) a 1908 (Lyndon Baines Johnson).
 • Příjmení Kennedyho osobního tajemníka bylo Lincoln, Lincolnův tajemník měl křestní jméno John.

Autor dále líčí nešťastný osud rodiny Kennedyů, snad jakési prokletí; dvě vážná automobilová neštěstí bratra JFK, Edwarda, která přežil, avšak další bratr, Robert, byl posléze zavražděn; vážná neštěstí další generace příslušníků rodiny Kennedyových.

Zmíněný e-mailový soubor bloudící světem (konkrétně jsme se setkali s jeho německou verzí, ovšem existuje i v jiných jazycích) tvrdí (uvádíme jen údaje, které jsou odlišné od Lazarusova článku):

 • Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen.
 • Křestní jména nástupců obou prezidentů – Andrew a Lindon (dokonce i Baines) mají 6 písmen.
 • Manželky obou prezidentů přišly o dítě během svého působení v Bílém domě.
 • Viceprezident A.Lincolna se narodil 1808, viceprezident J.F.Kennedyho 1908.
 • Vrahové prezidentů se narodili 1839 (Booth) a 1939 (Oswald).
 • Součet písmen plných jmen vrahů je v obou případech 15.
 • Jméno sekretářky AL bylo Kennedy, jméno sekretářky JFK bylo Lincoln.
 • A teď to nejneuvěřitelnější (jak se praví v e-mailovém souboru): Týden před svou smrtí byl AL na dovolené v Monroe v Marylandu, zatímco JFK byl na dovolené s Marilyn Monroe.

A dále se praví: Je to pouhá náhoda? Nebo je snad možné, že náš osud je řízen mocí, o které nic netušíme?

Pátrání

Jak je naším zvykem, prostudovali jsme údaje odborné literatury a provedli jejich porovnání, zejména na základě následující tabulky:

Srovnávací kritérium A.Lincoln – J.F.Kennedy

 • rodinný původ rodina prostého farmáře, řemeslníka a přívětivého opilce – rodina bankéře, obchodníka nemovitostmi, velvyslance v Británii
 • vzdělání v mládí žádné, později vzdělanec-samouk – studium Londýn (1 rok), později univerzita Harvard, USA
 • politická orientace republikán – demokrat
 • narozen 12.2.1809 – 29.5.1917
 • Sněmovna reprezentantů 1846 – 1946
 • Senát nikdy – 1952
 • 1. prezidentské období od 4.3.1861, viceprezident nezjištěn – od 20.1.1961, viceprezident Johnson
 • jižanské státy vystoupily z USA, vyhlásily vlastní Konfederaci (únor 1861) se vzdoroprezidentem Davisem, zahájily občanskou válku
 • 2. prezidentské období 1864, viceprezident Johnson – nikdy
 • zemřel (zavražděn) 15.4.1865 – 22.11.1963
 • manželka velmi půvabná a velmi ambiciózní – velmi půvabná a velmi ambiciózní – ha, to lovcům analogií uniklo!

Jedinou podstatnou analogií je, že oba prezidenti byli, každý na úrovni své doby, zastánci principů svobody a lidských práv. Tento svůj postoj hájili oba za použití nikoliv radikální neústupnosti, ale naopak obratných diplomatických kroků.

AL tak v zájmu federálního smíru neprosazoval zákaz otroctví ve státech, kde již existovalo. Odsuzoval otroctví, jeho odstranění však chápal jako dlouhodobý vývojový proces.

JFK úspěšně čelil narůstajícímu tlaku komunistického bloku (zejména berlínská krize 1961, kubánská krize 1962) na základě obratně vedených vyjednávání i široce koncipovaných mezinárodních politických aktivit.

Jinak je otázkou, co vlastně chtějí propagátoři analogií svými údaji dokázat.

Je zřejmé, že jakási hlubší (případně stoletá) analogie na základě seriózních kritérií, kterými (pouze!) lze dle našeho názoru postavy obou prezidentů srovnávat, je velice hubená (viz tabulka, zvýrazněné letopočty). Přitom je ještě “shoda“ prezidentství a viceprezidentství narušena občanskou válkou a též nesouhlasem prvního a druhého prezidentského období.

Naprostá většina relevantních údajů nevykazuje žádnou podobnost.

Autoři analogií jsou si tohoto problému dobře vědomi a proto se uchylují ke hříčkám se jmény příp. písmeny nejobvyklejších amerických jmen (Johnson, Kennedy, Monroe, pravda Lincoln snad poněkud méně), s osudy viceprezidentů, rodinných příslušníků prezidentů či dokonce jejich vrahů.

Co dokazuje stoletá (a zcela minimální) analogie, spočívající v roce narození viceprezidentů či v údajném (a těžko ověřitelném) roce narození vrahů? Proč tato shoda neexistuje u roku narození nebo úmrtí samotných prezidentů, má-li se jednat o analogii obou osobností?

Tyto nic nedokazující hříčky a kombinace by jistě bylo možno donekonečna rozvíjet i v případě ostatních jednačtyřiceti amerických prezidentů (podobně jako např. “geniální analogie“ odvozované z rozměrů pyramid).

Přitom okolnosti vraždy JFK dodnes nejsou zcela objasněny a těžko říci, zda i veškeré okolnosti vraždy AL objasněny byly. Byl vůbec Oswald vrahem? Občas se vynořují (či spíše vynořovaly) pochybnosti. Očividně dnes nikdo nemá zájem záležitost znovu oživit a beze zbytku vyřešit.

Mimo to, dosud známé okolnosti obou vražd nevykazují žádnou podobnost, vyjma použití střelné zbraně, prostředku to v USA k daným účelům velmi obvyklého a dostupného.

Mimochodem, pokud se nemýlíme, z dosavadních 43 amerických prezidentů byli ve své funkci zastřeleni čtyři; to odpovídá 9,3 procentům. Statisticky (a cynicky) vzato, dosud přibližně každý jedenáctý úřadující prezident byl zastřelen …

Nešťastné “prokletí“ rodiny Kennedyových pak dokonce svědčí o naprosté odlišnosti od osudu rodiny A.Lincolna, kde výskyt tohoto jevu není znám.

Výsledek

Jedinou závažnou a objektivní analogií v životopise obou prezidentů je “stoletá shoda“ v roce (nikoliv ovšem v přesném datu!) vstupu do sněmovny a do prvního prezidentského období.

Přitom je ovšem analogie prezidentství a viceprezidentství narušena někdejší občanskou válkou a též neshodou prvního a druhého prezidentského období.

Ostatní demonstrované “analogie“ jsou buď nic nedokazujícími formálními hříčkami s běžnými americkými jmény, nebo dokonce dokazují pravý opak, tedy zásadní neshodu v osudu obou prezidentů.

Tak je tomu např. v případě okolností obou atentátů (pokud jsou dnes vůbec dostatečně známy!), nebo v případě jednostranného zatížení rodiny Kennedyů osudovým neštěstím.

Je otázkou, co vůbec dokazují minimální analogie (rok narození) mezi postavami viceprezidentů a prezidentských vrahů; a zda jsou v případě vrahů vůbec relevantní, vzhledem ke stále přetrvávajícím nejasnostem (zejména) ve věci zavraždění JFK.

Závěr

Množství závažných objektivních “stoletých analogií“ v osudu obou prezidentů je natolik mizivé, že nedokazuje vůbec nic; ani existenci významné shody, tím méně existenci jakési osudové síly, která by nezávisle na naší vůli jakékoliv životní analogie organizovala.

Na závěr několik doporučení:

Zkoušejte hledat různé osudové podivnosti i u jiných amerických prezidentů, či vůbec u jakýchkoliv státníků. Příklad: Víte, že Barbara Bushová byla nejen manželkou úřadujícího prezidenta, ale zároveň i matkou prezidenta budoucího? Neuvěřitelné, že?

Zkoušejte totéž ve svém okolí, nejlépe ve vlastní rodině. Příklad: Moje žena a syn se (opravdu!) oba narodili 13. dubna. Moje dcera se narodila 13. června. Osudovým znakem mé rodiny jsou šťastné třináctky. Neuvěřitelné!

Nebo: Křestní jméno moje, mé manželky a mé dcery má vždy 5 písmen! Senzace!

Nebo: Vaše příjmení, jako otce rodiny, má stejný počet písmen, jako příjmení vašeho syna. Tentýž zázračný vztah vzájemně platí pro příjmení vaší ctěné manželky a dcery (neprovdané). Neuvěřitelné!

To nejlepší nakonec: Pokud zjistíte, že váš předstoletý analog například zemřel v Mariánských Lázních, neváhejte. Až budete nablízku cítit svou poslední hodinku, honem si opatřete milenku jménem Marie Lázničková, a šup s ní na dovolenou! Jedině tak se totiž i vy můžete stát dokonalým stoletým analogem svého dávného předchůdce.

Literatura

 • Mareš P.: Prezidenti Spojených států. Práh, Praha, 1994.