Případy biotaxe (1)

Schopnosti udržet na těle těžké předměty, ačkoli je lze najít všude na světě, jsou jen velmi málo seriózně popsány v literatuře.
První publikace o fenoménu ve vědeckém časopise se objevila až v roce 1992: Doktor biologických věd A.P. Dubrov zveřejnil v prvním vydání časopisu „Parapsychologija v SSSR“ článek „Biopritjazenie-biogravitacija?“, kde udělal jistá zobecnění. Autor dospěl k závěru: existuje objektivní jev, který je pozorován u mnoha lidí. Dubrov také navrhl, aby se fenomén nazval „biopřitažlivost“ nebo „biogravitace.“

Čeští badatelé nazvali tento jev „biotaxe“ (bio- život, taxe – pohyb organismu, který vzniká následkem zevního podnětu). Ale na povahu tohoto překvapujícího jevu se názory různí.

Lidí s těmito schopnostmi je ve světě celá řada. Informace o nich se objevují v různých regionálních publikacích.

Podívejme se na některé případy ze světa.

Obr. 1 Jurij Pejev přitahuje mince (Lvov, foto Sergej Karnauchov, 2010)

Obr. 2 Sedmiletý Levon Bagmanjan z Dněpropetrovska drží na sobě 1 kg kovových předmětů (Foto A.Leontjevoj, 2008)

Obr.3 54-letý Petro Bezbožnyj se náhle stal „magnetem“ (Foto: Igor Zajkovatyj, 2014)

Obr. 4 32 letá kosmetička z Doněcka Julija Cubar přitahuje příbory, klíče, kladiva, a dokonce i žehličky (Foto: Dmitrij Filenko, 2014)

V časopise „Segodnja“ klinická psycholožka Ludmila Černousová napsala, ze existuje mnoho teorií o původu těchto neobvyklých schopností. „Zastávám názor, že máme co do činění s nějakým druhem mutace. Existují předpoklady o mimořádné síle biopole lidí, ale tento přístup je pseudovědecký.“

Převážná část hypotéz se zaměřuje na magnetické pole. Nicméně, doněcký fyzik Boris Besevli tvrdí, že tento jev s magnetismem nemá nic společného, protože „intenzita magnetického pole je nedostatečná pro udržení kovových předmětů člověkem.“

Další názory tvrdí, že vše je jen díky specifickým vlastnostem lidské kůže (v důsledku složení lidského tuku) a tedy adhezi.

Jiní badatelé dál uvažují o skrytých paranormálních schopnostech lidí, tedy o daru, který může být vyvinutý.

Další badatelé tvrdí, že většina těchto „lidských magnetů“ žije v oblastech s vyšší radiací – např. na Ukrajině, v Kazachstánu a Bělorusku, z čehož vyplývá vliv prostředí.

Nelze pominout také ten fakt, že tzv. „lidé-magnety“, se začali objevovat teprve po roce 1990, dříve byl tento fenomén neznámý.

„Podle mého názoru, tělo každého člověka má své bioelektromagneticke pole,“ – napsal k tomuto jevu v časopise „Fakty“, vedoucí oddělení technologie biologicky aktivních látek a biotechnologie Národní univerzity „Lvovská polytechnika“, doktor chemie, profesor Vladimír Novikov.

„Je známo, že hemoglobin obsahuje ionty železa, které mají magnetické vlastnosti. Krev se pohybuje v těle v kruhu. Směr pohybu v jakémkoliv organismu, vyvolává magnetické pole. To může ovlivnit vývoj lidských hormonů, jeho zdraví, tak i přitahovat předměty s magnetickými vlastnostmi. Proč nemají biomagnetismus všichni? Za prvé, lidé mají různý objem krve. Za druhé, ta má různou úroveň hemoglobinu. A je zde také řada různých enzymů v těle. Vše je velmi individuální.“

Zatímco se vědci dohadují o povaze tohoto jevu, jeho nositelé ztrácí ostych a nestydí se ukazovat své úspěchy v této oblasti.

Obr. 5 Tamara Dmitruk z Novogradu – Volyňského, Žitomirské oblasti. „Ty máš své medaile přichycené sponkami k uniformě, ale mé lžíce na hrudi drží samy!“ – říká manželovi. (foto Lena Byčkovskaja, 2011)

Obr. 6 Valentina Michalisina z Melitopolu, se proslavila se svým talentem díky TV STB (v show „Ukrajina má talent“). Foto: Irina Levcenko, 2011