Uměle navozená OOBE

Zeptáte-li se, jaké jsou fyzikální hranice vašeho Já, lze odpovědět, že jsou totožné s hranicemi vašeho těla.

Je to normální.

Ovšem znepokojující jsou tzv. zážitky opuštění těla – Out of Body Experiences (OOBE) (1), při kterých jakoby vědomí vychází z domovského těla a pozoruje ho zvenčí.

Zkušenosti, známé jako „astrální cestování“, jak jsou nazývány v esoterických kruzích, jsou spojeny s kritickými epizodami jako mrtvice, infarkt, epilepsie, použití drog a nebo dopravní nehody, a jsou častější, než si možná myslíte: zkušenosti OOBE má ve svém životě jeden z deseti lidí.

„Zkušenosti OOBE fascinují člověka po tisíciletí. Jsou zdrojem zásadních otázek o vztahu mezi vědomím a tělem, a byly diskutovány v teologii, filozofii a psychologii. I když OOBE byly hlášeny v klinických podmínkách, nebyly dosud odhaleny příčiny jeho vzniku,“ řekl Henrik Ehrsson (2) z Institutu neurologie (3) na univerzitě v Londýně.
Jeho týmu, se podařilo nezávisle na sobě v laboratoři způsobit zkušenosti OOBE u zdravých jedinců, za pomoci videokamer a zařízení na virtuální realitu.

V časopise Science (4) předložili možné vysvětlení pro iluzi, že vědomí se nachází mimo tělo.

Vědci usoudili, že se propast mezi mozkovými obvody, které zpracovávají dva druhy smyslových informací, by mohla být příčinou některých zážitků OOBE.

Ehrsson usadil každého testovaného na židli a zakryl mu oči speciálními
brýlemi. Díky tomuto zařízení byla před každým okem umístěna obrazovka, ve které se zobrazovalo to, co nahrály dvě kamery, umístěné ve stejné výšce, dva metry za ním.

Obraz z kamery napravo se promítal do pravého oka a z levé kamery do levého, takovým způsobem, aby testovaný subjekt viděl ze stejného pohledu to, jakoby někdo sedící za ním.

Experimentující se přemístil napravo od dobrovolníka a použil dvě plastové tyčky, aby se zároveň mohl dotýkat hrudníku testovaného – testovaný subjekt toto nemohl vidět na záběru z videokamer – jeho virtuální hrudník byl umístěný dole na konci záběru videokamer.

Výsledek byl překvapující. Účastníci uvedli, že cítili, jako by seděli na zádech svého těla a vše viděli odsud. „Bylo to něco neobvyklého, experiment byl pro ně fascinující. Cítili to jako něco skutečného a nikdo z nich neměl strach. Mnozí se smáli a říkali „Je to velmi podivné, neobvyklé,“ vzpomíná Ehrsson, který, když viděl výsledky, se rozhodl jít ještě dál.

Neurolog se rozhodl v druhém pokusu změřit pocení jednotlivých subjektů v situaci, kdy se jakoby vědomí nachází mimo tělo a tomu hrozí nějaká újma.

Experimentátor zvedl kladivo a simuloval úder do těla pokusné osoby.

Odpověď těla dobrovolníků ukázala reálnou hrozbu a obavu ze zranění, což znamená, že došlo k přesvědčení, že vědomí opustilo své fyzické tělo a bylo ve virtuálním světě.

„Můj experiment naznačuje, že vizuální hledisko je velmi důležité, když jste uvnitř těla. Jinými slovy, máme pocit, že jsme tam, kde jsou naše oči,“ říká Ehrsson.

Ehrsson se domnívá, že „objev této iluze je důležitý, protože odhaluje základní mechanismus, který objasňuje pocit, že jsme uvnitř fyzického těla. Jedná se o významný pokrok, protože zkušenosti vědomí těla jako centra vědomí je základním aspektem sebe-vědomí“.

Olaf Blanke (5) z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Švýcarsko) (6) navozoval pocit OOBE v laboratoři, což má důležité aplikace v praxi pro léčení duševně nemocných. (7)

Práce Henrika Ehrssona a Olafa Blanke ukazují, že věda může přijít s vysvětlením dosud paranormálního fenoménu. Neurověda tedy nyní může objasnit, jak vyvolat zážitky opuštění těla a do budoucna pozná celý její mechanismus.

Odkazy

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-body_experience
(2) http://www.ehrssonlab.se/
(3) http://www.ucl.ac.uk/ion
(4) http://www.sciencemag.org/
(5) http://lnco.epfl.ch/page58626.html
(6) http://lnco.epfl.ch/
(7) http://brain.oxfordjournals.org/content/127/2/243.short