Je radiace zdravá?

Vědci dokázali, že nízké dávky záření prodlužují život
Dříve ve vědě i v obecném povědomí převažoval názor, že jakákoli míra záření, která je odlišná od přirozené radiace pozadí, je škodlivá pro lidské tělo. Také, že dokonce i minimální vystavení svého těla tomuto záření spouští rakovinu. Nicméně, vědci se opakovaně setkali s případy, které absolutně tyto závěry popřely.

Na předměstí Hirošimy i Nagasaki je mnoho dlouholetých

Nejvýraznějším příkladem byla událost z roku 1982 na Thajwanu. Na skládku kovového odpadu se dostal radioaktivní kobalt 60. Brzy byl všechen kov ze skládky roztaven a použit na výrobu ocelových konstrukcí pro výstavbu bytových domů. Těchto bytů bylo postaveno 1700. Že stěny vyzařují, si lidé všimli až po 20 letech. Celou tu dobu bylo zhruba 10 tisíc lidí vystaveno záření asi 1000 krát vyššímu, než je přirozené pozadí!

Poté, co pravda vyšla najevo, lékaři provedli rozsáhlý zdravotní průzkum lidí v rizikové skupině. K překvapení lékařů byl počet lidí s rakovinou mezi těmito 10 tisíci lidmi výrazně nižší, než byl celostátní průměr.

Rozsáhlý materiál k výzkumu dali vědcům ti, kdo přežili bombardování Hirošimy a Nagasaki. Celkový počet usmrcených během jaderných výbuchů byl 140 tisíc, resp. 80 tisíc lidí. Nicméně, lékaři si všimli, že obyvatelé na předměstí, kteří byli vystaveni ozáření v malých dávkách, prokázali vyšší úroveň zdraví a dožívají se vyššího věku.

Zajímavé údaje poskytla i katastrofa v Černobylu. Při odstranění následků nehody působilo asi 200 tisíc lidí. Nicméně studie provedené ruským národním radioaktivním a epidemiologickým registrem, prokázaly, že za následujících 13 let bylo mezi likvidátory havárie registrováno pouze 48 (!) případů leukémie. Autoři studie učinili paradoxní závěr: vystavení se záření zmenšilo u těchto lidí úmrtnost na tuto nemoc!

Je možné, aby slabé dávky radiace prodlužovaly život? Touto otázkou se zabývá skupina vědců z Laboratoře genetiky stárnutí a dlouhověkosti (MFTI), Ústavu molekulární biologie RAV, stejně jako vědeckého centra RAV v Komi a Univerzitě v Syktyvkaru.

Výzkum byl proveden na mouchách (octomilky). Experimentální skupina 2000 much obdržela různé dávky záření, od 0,05 do 0,4 Gray. Pro člověka je dávka 4 Gray smrtící, a 0,05 Gray je maximální povolená při práci s radiací. Ale snesitelný práh pro mouchy je mnohem vyšší.

„Z výsledků našich studií vyplývá, že průměrná délka života se prodloužila u ozářených octomilek,“ říká jedna z autorů výzkumu Světlana Žikrivetská. „Kromě toho, u samiček byl efekt výraznější. Prodloužení života se u nich zvýšilo o 7,6% a u samců pouze o 3,4%.“

Vzhledem k tomu, že průměrný věk octomilek nepřekročí dva měsíce, došlo k výraznému prodloužení života – o týden. Kromě toho, ozářené mouchy lépe snášejí nepříznivé podmínky prostředí, jako je například zvýšení teploty… (1)

Nyní je jasné, že i takové stresové faktory, jako jsou jedy a záření, mohou skutečně stimulovat lidský organismus. Ale než se přikročí k praktickému využití těchto poznatků, musí vědci pochopit a poznat ještě mnohé z fungování genetického mechanismu. K prodloužení života nelze používat jen jeden nástroj, než jen radiaci.

Odkazy

(1) Zhikrevetskaya S, Peregudova D, Danilov A, Plyusnina E, Krasnov G, Dmitriev A, et al. (2015) Effect of Low Doses (5-40 cGy) of Gamma-irradiation on Lifespan and Stress-related Genes Expression Profile in Drosophila melanogaster. PLoS ONE 10(8): e0133840.