Je Bůh programátor?

Hmota není – je jen prázdnota

Jim Elvidge (1), vědec, specialista v oblasti digitálních technologií, kvantové fyziky a autor knihy s honosným názvem „Universe – Solved“ (Vesmír – Vyřešeno), je přesvědčen, že vyřešil podstatu vesmíru. (2)

Domnívá se, že vesmír je produktem počítačového modelování, druhem simulace, a v jejím základu informace a data. A z nich, podle něj, je utkáno i naše vědomí, které se rodí jinde než v mozku.

Mozek není domovem vědomí, ale pouze rozhraní, díky kterému vstupujeme do simulačního procesu a sdílíme data s nějakým vesmírným servrem. Tam se také odebírají i duše – také informace, které formují segment, který jsme dříve nazývali „záhrobní“ svět.

Smrt v jeho podání není tak strašná. Koneckonců, je to jen konec simulace. Nebo dokonce jen její dočasné přerušení, následuje pohyb duše – to znamená, informačního složky – k serveru.

Vědec věří v reinkarnaci, kterou vysvětluje jako přenos informace od jednoho „simulátoru“, k druhému. Intuice a jasnozřivost jsou jevy, které, podle jeho názoru, spočívají na základě všeobecného přístupu k serveru – jde o schopnost „stáhnout“ si požadované informace. Tak jako z internetu.

Hmota není – je jen prázdnota

Jim Elvidge věří, že předměty, které nás obklopují, se nám jen zdají reálné. Ale ve skutečnosti neexistují – všude je prázdno. K dispozici je pouze informace o tom, že existují objekty – informace, které dostáváme prostřednictvím mozku a smyslových orgánů.

„Hmota – je objektivní realita, daná nám v počitcích,“ – říká známá definice. Ale tto počitky lze modelovat, tvrdí vědec. Z tohoto důvodu, je možné modelovat i objektivní realitu, a nakonec, i hmotu.

Objekt se stává „reálným“ pouze tehdy, pokud ho někdo pozoruje – říká Elvidge. A hlubokomyslně dodává: „Další výzkum v oblasti elementárních částic povede k poznání, že všechno, co nás obklopuje, skrývá kód podobný binárnímu kódu počítačového programu … Teorie digitální reality může sloužit jako univerzální klíč k „teorii všeho“, kterou již dlouho vědci hledají.“

Fantazie, ale přísně vědecká

Myšlenky J. Elvidge jsou samozřejmě zajímavé, upoutávají svými přirovnáními, ale nejsou originální. Liší se od mnoha předchozích myšlenek jen modernějšími termíny.

Sice jako první z mnoha naznačil existenci univerzálního serveru, ale bylo to nazváno i jinak – energo-informační pole vesmíru. I tam lze umístit posmrtný svět, všechny nahromaděné informace – o každém okamžiku, a dokonce i o budoucnosti.

Nyní jde jen o to, dokázat, že to tak je, že to tak i funguje. Přes všechny argumenty nejde o nic jiného, než slova, nepodložené fantazie. I když, takto „fantazírují“, vedle Elvidge, i další velmi vážní vědci.

Server o velikosti vesmíru

Například Seth Lloyd z Technologického institutu v Massachusets (3), (4) si už dávno pokládal otázku: jaká může být maximální velikost počítače? A sám si odpověděl: největším a nejmohutnějším může být zařízení, které bude zahrnovat všechny částice ve vesmíru.

A protonů, neutronů, elektronů a dalších částic je, podle vědců, asi 10 90. A pokud tyto částice existují od Velkého třesku, tak již završili až 10 120 logických operací. To je tolik, že si to není možné ani představit. Pro srovnání, všechny počítače v průběhu své existence provedly jen 1030 operací. A všechny informace o člověku, s jeho mnoha jednotlivými prvky lze zaznamenat pomocí asi 1025 bitů. (5)

A tak Lloyd – mnohem dříve než Elvidge – došel k závěru, že vesmír je počítač. Takže všechno, co je uvnitř něj, včetně nás samých – je součást výpočetního procesu. Nebo jeho produkt … Takže někde musí být i Programátor…?

Lloyd předpokládá, že my opravdu existujeme, stejně jako okolní vesmír. Existujeme díky univerzálnímu počítači, který byl naprogramován tak, aby vytvářel složité struktury, včetně živých bytostí. Počítačový program, mimochodem, nemusí trvat moc dlouho.

Jsme hologramy?

Experimenty, v důsledku čehož se má zjistit, zda náš svět je hologram nebo ne, začal připravovat jeden z objevitelů temné energie Craig Hogan (6), ředitel Fermilab’s Center for Particle Astrophysics (Fermiho centrum pro kvantovou astrofyziku). (7)

Vědec představuje vesmír jako kouli, jejíž povrch je pokryt drobnými pixely. Každý z nich představuje jednotku informace – bit. A to, co je uvnitř – je jimi vytvořený hologram. Chce to dokázat tím, že najde strukturu prvků v časoprostoru, které tvoří holografický obraz.

V souladu s kvantovou teorií skutečnosti fyzika Davida Bohma (8), také neurochirurg Karl Pribram (9) tvrdí, že mozek pracuje na holografických principech.

Trojrozměrný obraz objektu vzniká v prostoru, například, pokud osvítíme laserem obraz na rovině.

Tak i náš mozek vytváří obraz světa, pod vlivem nějakého zevního ozáření – vysvětluje Pribram, což předpokládá existenci počítačového programu ve vesmíru. Ten ve skutečnosti určuje, co a kde „osvítí“.

Mimochodem, pokud bychom přijali holografickou podstatu vesmíru, mohli bychom vyřešit paradox pozorovaný experimentálně: elementární částice jsou schopny okamžitě sdílet informace v libovolné vzdálenosti – i v řádech milionů světelných let.

To znamená, na rozdíl od Einsteina, že by byly schopny interakce i nadsvětelnou rychlostí, a prolomily by časovou bariéru. Přitom každá ze součástí hologramu obsahuje informace o celku – tedy o celém vesmíru.

A to by znamenalo, že pokud vesmír je také produkt počítačového modelování, jsou v něm i chyby, které vnímáme jako různé zvláštnosti a anomálie. Např. tajemné radiové signály přicházející z ničeho nic, nebo UFO, atd., atp.

Závěr: Bůh žije v jiném vesmíru

Logika říká, že pokud nějaký Stvořitel existuje, je nepravděpodobné ho hledat v našem vesmíru. Nemůže být přece vytvořený jako hologram! Nebo být součástí svého vlastního programu! To může vysvětlit jen existence jiného vesmíru. A řada moderních fyziků o jiných vesmírech nepochybují… (10)

Odkazy

(1) http://www.coasttocoastam.com/guest/elvidge-jim/7133
(2) http://www.theuniversesolved.com/
(3) http://meche.mit.edu/people/?id=55
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Seth_Lloyd
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_the_Universe
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Hogan
(7) http://astro.fnal.gov/people/Hogan/
(8) http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Bohm
(9) http://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_H._Pribram
(10) http://astronuklfyzika.cz/Gravitace5-7.htm