Kdo je Sergej Lazarev

Sergej N. Lazarev (1952) je znám českým čtenářům jako autor několika knih, zejména „Diagnostika karmy“. (1993 a n.)

Podle vlastního vyjádření se v letech 1980-1981 začal zabývat bioenergoinformatikou.

Ale až od roku 1993 začal pořádat na toto téma řadu seminářů, prezentací a přednášek v Moskvě, Petrohradě a dalších ruských městech, a později také v zahraničí (na Ukrajině, v Německu, Izraeli, aj.)
V roce 1997 promoval na Ruské státní pedagogické univerzitě ve specializaci „technologie a podnikání“.
Současně prodělal v letech 1996-1997 11-ti měsíční kurs „praktický psycholog“ na Petrohradské Státní universitě.

Od počátku 90. let začal vydávat své knihy, zejména „Diagnostika karmy“ a 6 knih v edici „Člověk budoucnosti,“ které byly přeloženy do češtiny i němčiny. Současně prodává nahrávané přednášky a semináře.

Lazarevova činnost se často stává předmětem kritiky.

Ruská asociace center pro studium náboženství a sekt (RACIRS) označila hnutí, vytvoření kolem Lazarevovy knihy „Diagnostika karmy“, mezi nejnebezpečnější totalitní sektu. (1) (2)

V ročence „Nové ruské náboženské destruktivní, okultní a novopohanské organizace“ (třetí vydání, revidované a doplněné „Palomnik“, Moskva, 2002) je Lazarev zařazen do skupiny „destruktivních náboženských organizací a náboženských skupin“, v podskupině „pseudomedicínské skupiny a okultní léčitelé“. (3)

Činnost Lazareva byla označena zástupci vědy i církví jako pseudovědecká, nemorální a škodlivá.

Proč?

Lazarev vyvinul celou řadu pseudovědeckých teorií o „bioenergii“, kde bizarně sloučil všechno možné s bajkami o torzních polích s parapsychologií, astrologií a s prvky různých náboženských kultů.

Lazarev se snaží vysledovat příčiny lidských problémů v konfliktech mezi lidským světem a mentálním a tělesném zdraví člověka.

S.N. Lazarev říká, že za pomoci Boží lásky dokáže vyléčit všechny nemoci, včetně AIDS a rakoviny. Autor tvrdí, že si sám vyléčil melanom.

Díky autorově metodě, vyvinuté ze schopnosti „vidět pole struktur“ (tj. aury) je prý Lazarev schopen vyčíst 97-98% problémů z informačně-energetických vrstev podvědomí.

Lazarev používá pojmy z indické filozofie a náboženství („karma“) a z křesťanské dogmatiky („bůh – je láska“).

Lazarev z toho vyvozuje, že všechny lidské nemoci a neštěstí vznikají v důsledku negativní karmy, která je „hluboce zakořeněnou povahou člověka“, ale „boží láska“ přináší to pozitivní do lidského života.

Lazarev tedy prozíravě zahrál na strunu oblíbené víry v karmu a reinkarnaci, velmi rozšířené v postmoderním světě a mezi příznivci hnutí New Age. To však skloubil s křesťanskou lidovou vírou na jedné straně a psychotronikou na straně druhé v jednu eklektickou směsici.

Výsledkem jsou velmi bizarní závěry, samozřejmě nijak nedokazatelné a mnohdy vyloženě lživé a fantasmagorické. Tím, že odvádí pozornost od léčení nemocí k pomyslným etickým a pseudofilozofickým tématům, se vyvolává nebezpečí zanedbání léčby. Navíc, pokud člověk podlehne sugestivním tvrzením o etických příčinách nemocí, způsobí si k tíži existující nemoci ještě další trauma – tj. že si za nemoc vlastně může sám. Taková „etikoterapie“ je ve své podstatě naprosto škodlivá a s terapií nemá vůbec nic společného.

Není proto divu, že v ČR poskytují Lazarevovi prostor podobně zaměřené weby a seskupení. Příklady jeho tvrzení viz: (4) (5)

  • „Zamlklý nebo spontánní potrat poukazují na malou životaschopnost dítěte. Jeho vnitřní agrese je vysoká a závislost na některých momentech – ohromná. Zpravidla za to může matka. Její zločiny vůči lásce, nenávist, touha nežít, agrese vůči mužům, urážky, se přeměňují v dítěti v program sebezničení.“
  • „Záchvat mrtvice – to je žárlivost.“
  • „Mateřské mléko připoutává ke vztahům, touhám, životu. Jestliže matka na dítě žárlí, pak mléko rychle mizí.“
  • Pokud je porod bolestivý, „nesmíme ji (bolest) odstraňovat s pomocí anestesie nebo nějakými úskoky, ale musíme postavit lásku k Bohu nad život a touhy.“
  • „Cukrovka, schizofrenie, rakovina mají v základu stejné příčiny – koncentraci na přáních. (…) Cukrovku je možné překonat. Obzvláště, pokud jsou Vám známy mé poslední výzkumy, vyložené na videokazetách za poslední dva roky.“

Jak je zřejmé, výsledkem jsou velmi bizarní závěry, samozřejmě nijak nedokazatelné a mnohdy vyloženě lživé a fantasmagorické.

Odkazy

(1) http://www.anticekta.ru/?page_id=4342
(2) http://www.patriarchia.ru/db/text/381854.html
(3) http://ukrsekta.info/2009/05/06/perechen.html
(4) http://www.osud.cz/sergej-n-lazarev-odpovida-na-otazky

(5) Sergej N. Lazarev odpovídá na otázky. Ezopress.sk. 5.10.2013. Internet: http://www.ezopress.sk/2013/10/sergej-n-lazarev-odpovida-na-otazky/