Andělé a sny

Bibličtí proroci se nesetkali s anděly. Zdálo se jim o nich…
Vědci provedli pokusy, které prokázaly, že řada příběhů z Bible jsou pouze důsledkem „samovolných lucidních snů“.

Obyčejný zázrak

Odborníci z výzkumného centra pro studium zkušenosti mimo tělo (Out-of-Body Experience Research Center) v Los Angeles provedli zajímavou studii.

Ukázalo se, že všechny příběhy, které jsou popsány v náboženských knihách, o kontaktech s mýtickými tvory, ať už anděly nebo démony – byly prostě živé sny.

Somnologové jim říkají „spontánní lucidní snění“ nebo „falešné probuzení“.
„Většina z různých vizí proroků, o kterých se vypráví například v Bibli, probíhá přesně v ten okamžik, kdy ještě spí, během spánku nebo při probuzení,“ vysvětlil vedoucí experimentu, Michail Raduga.

„Například v knize Jobově 33:14-16 se výslovně uvádí, že Bůh přichází k člověku ve snu nebo v průběhu spánku. Při tom biblické postavy zažít pocity, které jsou známy odborníkům na lucidní snění: spánková paralýza, šumění v hlavě, strach.“

Pro experiment vědci rozhodli vzít nejznámější příběh proroka Eliáše.

Jak je popsán v Bibli (Třetí kniha královská, kapitola 19):

  • „Sám pak šel předce po poušti cestou dne jednoho, a přišed, usadil se pod jedním jalovcem, a žádal sobě smrti a řekl: Jižť jest dosti, ó Hospodine, vezmi duši mou, nebť nejsem lepší otců svých. I lehl a usnul pod tím jalovcem. A aj, v touž chvíli anděl dotekl se ho a řekl jemu: Vstaň, pojez. A když pohleděl vůkol, a aj, u hlavy jeho chléb na uhlí pečený a číše vody. I pojedl a napil se, a lehl zase.“

„Vybrali jsme tuto pasáž z mnoha dalších biblických textů, protože andělé byli perfektní volbou pro tento experiment. Vždyť v západní kultuře se vyvinul poměrně zřetelný obraz anděla – s křídly, bílým šatem, svatozáří.“

Podle slov Michala Radugy, obecně může téměř každý biblický zázrak opakovat kterýkoliv člověk, když se naučí nejjednodušší technologii k dosažení netělesné zkušenosti.

24 dobrovolníků prošlo instruktáží k „setkání“ s andělem. Podařilo se jim opakovat biblický zázrak čtyřikrát za čtyři týdny o víkendech. A pokaždé upřímně pověděli, co se jim stalo během spánku.

„Nejprve se museli dostat do fáze „lucidního snění“ (OS),“ řekl Michail.

Je to stejné jako obyčejný sen – kromě toho, že v lucidním snu, budete vždy v každém momentu, „jasně vědět“, že jde o sen, uvědomujete si, že spíte a začínáte ovládat svůj sen.

Takovým způsobem lze do lucidního snění dojít během jakéhokoli spánku. Tato praxe je popsána v dílech známých spisovatelů a vědců, jako Carlos Castaneda, Stephen Laberge a Bradley Thompson. Podle Radugových slov se může za 10 hodin naučit tyto techniky kdokoliv.

V tomto experimentu se dobrovolníci před spaním zabývali samohypnózou či meditací, při kterém si vybavovali podrobnosti z Eliášova příběhu.

A ve stavu, připomínajícím hypnotický trans, usnuli.

V prvních chvílích po procitnutí, když jakoby spánek odcházel z jejich těla, v místnosti uviděli anděla. A pokud se anděl objevil, pokusná osoba chtěla něco k jídlu. Ne nutně placku, jako u Eliáše. Cokoliv, co můžeme najít k jídlu v chladničce. A potom opět šli spát.

V důsledku toho fenomén zjevení anděla, totožný s viděním proroka, se stalo 15 z 24 účastníků. Devět z nich vidělo jen anděla, a šest z nich ještě jedli.

«Když jsem se probudil do „jiného těla“, pocítil jsem nějaké vibrace, můj dech byl těžký a hluboký,“ sdělila jedna z dobrovolníků Debbie H.

„Zdálo se mi, že letím nad svým spícím fyzickým tělem, a pak jsem viděla záblesk a pomyslela jsem si: „To je všechno. A hned jsem šla hledat anděla. Našla jsem ho v rohu své ložnice. Zeptala jsem se ho na jeho jméno. A on odpověděl: Gabriel! Byl to docela obyčejný anděl s velkými křídly. Pak jsem šla hledat něco k jídlu, našla jsem jablko v kuchyni, a kousla do něj.“

„Když se probudilo mé astrální tělo, soustředil jsem svou pozornost na dveře, za kterými jsem si představil anděla, a prudce je otevřel,“ popsal své zkušenosti další ze zúčastněných Michael R.

Anděl tam nebyl. Ale spala tam v křesle moje babička. Otočil jsem se a pokoušel se představit si anděla na jejím místě. Když jsem se otočil, viděl jsem, jak mé babičce vyrůstala ze zad velká šedá křídla. Rychle jsem běžel do kuchyně a popadl první věc, která stála na stole – vajíčko a kus masa. Sdědl jsem to za chodu a šel jsem do postele.“

„Probudil jsem se a v polospánku vstal, ihned oddělený od svého těla,“ řekl třetí účastník Jaroslav K. – zdálo se mi, že vidím světlo v kuchyni a šel jsem tam. Otevřel jsem plechovku kukuřice z lednice, a pak jsem šel k balkonu.

A po cestě jsem viděl anděla, plovoucího tři stopy nad zemí, přímo přede mnou. Byl zářivě bílý, s křídly, asi půl metru vysoký. Díval se na mě. Pocítil jsem šok a překvapení. Zmizel po několika minutách, když jsem jedl kukuřici, a pak jsem šel do ložnice spát.“

Vědci na základě těchto experimentů vypočetli statistickou pravděpodobnosti, podle níž jedna osoba z 5000 zažívá vizi anděla, podobně jako v Bibli, alespoň jednou za život.
„Milióny lidí se spontánně potýkajících s tímto jevem každý rok a její stopy lze nalézt v Bibli,“ potvrzuje Michael Raduga.

„Náš experiment nemá žádný vztah k náboženství. I když lze předpokládat, že celosvětově tento fenomén může mít vliv na celou kulturu a historii.“

Cesty mysli

„Když lidé mluví o tom, že si v noci povídali s anděly, nikomu nelžou,“ říká Raduga.

„Prostě neví, že se nachází ve fázi vědomého snu a jejich mysl v té době cestuje. Je to velmi realistické, a lidé nemohou pochopit, co se s nimi děje. V tomto virtuálním světě můžete chodit, dotýkat se předmětů, poslouchat, vidět, jíst, cítit radost nebo bolest.

Navíc je možné tam létat, procházet zdí, přeměňovat se v jiné tvory. Ve srovnání s těmito dojmy všechny ostatní druhy zábavy, včetně počítačových her a dokonce i použití narkotik, vypadá jako dětská hra. Vize andělů a jiných fantastických zázraků – to jsou triky lidské mysli.

Například, některé jiné experimenty ukázaly, že i mimozemšťané, stejně jako andělé, přichází k lidem ve spánku.

Podle Radugy, z 20 dobrovolníků se s „mimozemšťany“ podařilo „setkat“ více než polovině účastníků experimentu, a sedm z nich s nimi dokonce mluvili.

„Když jsem se ocitl mimo tělo, okamžitě jsem se setkal se třemi mimozemšťany,“ přiznal se jeden z dobrovolníků, Alexander B.

„Vypadali jako stvoření z filmu „Něco“, tedy něco jako pulci s velkýma očima, jak jsou obvykle malováni na obrázcích. Chtěli se mnou o něčem mluvit, ale já jsem byl velmi vystrašený a probudil se.“

Emeritní profesor psychiatrie na Harvard Medical School Allan Hobson:

„Teorie, že náboženská setkání jsou jen živé sny, ve skutečnosti není ničím novým. Velký filozof a psycholog William James napsal knihu v roce 1912 s názvem „Palety náboženského zážitku.“ V ní uvedl, že spousta vizí byly pravděpodobně pouhé pohádky.

V historii psychiatrie jsou známy pokusy švédského vědce Emanuela Swedenborga, který žil v 17-18 století. Právě ve snu se chctěl sejít s božstvem.

A jednoho dne se mu zjevil anděl v červeném plášti. Od té dob badatel začal, jak sám tvrdil, žít v jiných světech, kde komunikoval s duchy a dostával od nich informace o budoucnosti. Tak to dělal následujících 27 let – až do jeho smrti.“

Doktor psychologie, Vitalij Borisov, říká: „Samozřejmě, některá setkání s pohádkovými hrdiny jsou produkty lidského rozumu. A slouží jako zářící příklady „hypnotických halucinací“, které se dějí, než lidé usnou. V těchto chvílích je mozek velmi citlivý na sílu sugesce. Nicméně, tyto experimenty ukazují, že potřebujeme jasnější definici „lucidního snění“. A na základě toho se naučit rozlišovat jiné formy transu a halucinace.“

Z ruských zdrojů