Kdy „vznikl“ poltergeist? 

Historie „poltergeistu“ sahá jistě hodně hluboko do minulosti.

Kde se však vzalo toto označení?

Podle německé etymologie znamená slovo – „poltergeist“ (z toho „Poltern“ – „dělat hluk“, „zaklepat“, „vztek“ a „Geist“ – „duch“, „génius“, „duch“), dalo by se to vše přeložit doslovně jako „hlučný duch.“

Jenže je zajímavé, že podstatné jméno „Geist“ nemusí nutně znamenat ducha zemřelého nebo něco jiného z onoho světa s duchovní podstatou.

Slovo „Geist“ v německém jazyce lze chápat i jako „inteligence“, „agilní mysl“, „myšlení“. Jinými slovy, není nutné, aby „hluk“ patřil k záhrobnímu duchu.

Je tedy možné termín přeložit i jinak – neklidná lidská mysl, nestálý, neklidný živý rozum.

V podstatě se to tedy shoduje s hypotézou, že poltergeist je „opakující se a vracející se psychokineze.“

Je známé, že Britové nijak nespěchali s oficiálním používáním německého termínu „poltergeist“.

Začali jej používat od roku 1838, ale jen v beletrii. Až v roce 1911 se heslo „poltergeist“ objevil v jedenáctém vydání Encyclopaedia Britannica.

V ruském jazyce se slovo „poltergeist“ objevilo až v roce 1982, v překladu německého článku v časopise, ale nikdo si toho nevšiml. Slovo „poltergeist“ se rozšířilo v ruštině až po novinovém článku „Jenakievskoje divo“  („Jenakijevský zázrak. Co si o něm myslí vědci,“) v novinách „Izvěstija“ 26.května 1987.

Kdo však vůbec první v historii nazval poltergeist poltergeistem?

Jinými slovy, kdy byl tento termín poprvé použit k popisu těchto paranormálních jevů?

Poprvé byl termín „poltergeist“ použit v roce 1713 lékařem Berthold Florian Gerstmannem, obyvatelem německého Dortmundu, městu v Severním Porýní-Vestfálsku.

Díky své pečlivě zdokumentované práci „Přesné a pravdivé představení přízraků a poltergeistů v Dortmundu,“ víme, že v období od 5. května do 2. června 1713 byla rodina a domácnost pana Gerstmanna terorizována nějakou anomální silou (spontánně se pohybovaly skříně, létaly knihy a svícny , rozbíjelo se nádobí, atd.). Tuto sílu lékař poté pokřtil „poltergeist“, a to je důležité, že tak učinil jako první.


Obr. Dům, ve kterém se řádění poltergeistu v Dortmundu odehrálo, našel badatel z ruského „Kosmopoisku“ Nikita Tomin.  O svém pátrání podal zprávu v časopise „Anomalia“, № 1, 2014. (http://aeninform.org/)