Jung a poltergeist

C.G.Jung sám o sobě píše, že ve svém životě zažil několik psychotických epizod. Jestliže uvážíme, že podstatou psychózy je si vlastní psychózu nepřipustit, pak tedy nepoznaných psychotických stavů musel Jung zažít ještě daleko víc, než kterých si byl vědom. Kdoví, jestli toto není adekvátní vysvětlení jeho teorie „fenoménů ztělesnění“.  

Jednou, když Jung něco studoval z učebnice, se z vedlejší místnosti se ozvala hlasitá rána. Běžel tam a zjistil, že stůl z ořechového dřeva praskl od kraje až doprostřed. Nebyl pro to žádný důvod – byl chladný den a dřevo mělo na vyschnutí plných sedmdesát let. Brzy nato se ozvala rána z příborníku a Jung zjistil, že nůž na chléb se rozpadl na několik kousků. Jung ho vzal k nožíři, aby mu pomohl najít vysvětlení. Nožíř řekl, že to vypadá, jako by někdo zasunul nůž do praskliny a schválně ho zlomil. (Možná to udělal sám Jung v náhlém pomatení smyslů?) Jung měl psychotické ataky, možná měl rodinné dispozice:

Pak se jeho patnáctiletá sestřenice Helen Preiswerková začala projevovat jako médium. Jednou, když celá rodina hrála „otáčení stolečku“, upadla do transu a začala mluvit cizím hlasem a spisovnou němčinou. Když procitla, měla silné bolesti hlavy. Později jejím prostřednictvím „hovořili další duchové“, například dívka, která štěbetala směsí francouzštiny a italštiny – Helen žádný z těchto jazyků neovládala. Helen se nakonec vyučila švadlenou a ve třiceti letech zemřela.

CP č.5/2012

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 005

error: Kopírování zakázáno!