Na okraj resenomie …

Na počátku roku 2004 zemřel Ing. Vladimír Kubeš, kdysi velmi úspěšný výzkumný pracovník v oboru jaderné chemie a fyziky. V posledních letech však vešel do podvědomí veřejnosti jako objevitel zvláštního chvění, kterému přisoudil i novou jednotku. Ano, jde o tzv. resenomii a reseny. 

K hledání míst, které reseny oplývají, sestrojil své zvláštní přístroje, které prodával řádově za několik tisíc Kč. Pozornost v médiích na sebe strhával vyhlášeními, nad kterými zůstával rozum stát, např. že díky resenům nebude v Evropě do několika let kyslík. Je jasné, že reseny stály za všemi současnými problémy, např. za nemocí šílených krav. Tak převratná odhalení samozřejmě musela vyvolat nechuť mocných tohoto světa, a tak V. Kubeš o vlas unikl několika atentátům, např. když kdesi v Německu snědl otrávený salát. Na druhé straně bohaté arabské země mu nabízely politický azyl.

Jeho aktivity však neunikly pozornosti sdružení skeptiků Sisyfos, které mu udělilo v roce 2001 bludný balvan. Vedle toho J. Jindra zakoupil jeho přístroj KIR 1 a přes zákaz výrobce rozmontoval i uzavřenou, tajnou část. Svá zjištění publikoval ve Zpravodaji Sisyfos č. 1/2002.  

Je nutné přiznat, že článek je pravdivý, přístroj dle schématu je naprosto k ničemu. Takový „přístroj“ postaví kdejaký, jen trochu šikovnější radioamatér a je otázka, zda za činností Vl. Kubeše byla touha po popularitě, po finančním prospěchu za pomocí podvodu, nebo zda svým výtvorům skutečně věřil.

kubes-resenomie

Obr.1: Vladímír Kubeš přebírá od Jiřího Grygara anticenu Bludný balvan za rok 2004

Přístroj je totiž zcela obyčejný, řekněme dvoučinný zesilovač, funguje to přesně tak, jak to autor J. Jindra popisuje. První zesilovač zesílí signál, který je pak ještě více zesílen druhým zesilovačem, aby dokázal vybudit reproduktor a rozsvítit LED diodu. To je vše.

Člověk se musí stále držet kontaktu a pak to bzučí a svítí a signalizuje to „nebezpečnou zónu“. Totéž lze udělat i doma : vemte si doma šňůru od magnetofonu nebo gramofonu, zapněte zesilovač a sáhněte si na jeden „živý“ přívod do onoho zesilovače. Bude to bzučet a na zesilovači můžeme jen regulovat hlasitost tohoto bzučení.

Je pravda, že škodlivé zóny existuji, mají svoji elektrickou složku, ale lze to měřit jen opravdu na solidní bázi. Na trhu v EU lze najít přístroje, detekující různá škodlivá místa. Ty však fungují na naprosto jiných rovinách a naprosto jiných technických úrovních. Není na nich žádné držení se nějakého nýtu, či podobné nesmysly. Dost dokonalé přístroje třeba v Německu se v praxi používají ke zjišťování elektromagnetického smogu v bytech, či ve výrobních prostorech, nebo ve stájích, kde se chovají užitková zvířata.

 

Obr.2: Blokové schéma přístroje

Na druhé straně publikované schéma opravdu na první pohled jen reaguje na indukované napětí, kmitá, zesiluje a budí diodu a bzučák. Ale jedná se o standardní elektronické schéma, tedy posuzujeme očekávané chování. Samotný operační zesilovač obsahuje desítky tranzistorů, které fungují díky kvantovým jevům, takže není vyloučeno, že k nějakému ovlivňování energetických bariér rezonujícími elektromagnetickými (nebo jinými) poli dochází…

Kol. aut. SBP, Sdružení badatelů v psychotronice

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 781

error: Kopírování zakázáno!