Existuje svatozář? (1)

Ruští biofyzici potvrdili, že aura existuje. Prokázali, že lidské tělo je opravdu schopné emitovat záření ve viditelné části spektra. Svatozář nad hlavami svatých je, s největší pravděpodobností – „spontánní ultra-slabé světélkování oxidačních procesů.“

Tajemné světélkování 

Ve skeptických kruzích se obecně tvrdí, že tzv. aura – údajná záře kolem těla každého člověka je nesmysl, který si vymysleli mystici a šarlatáni a ve skutečnosti nic takového neexistuje.

Jenže nyní seriózní vědec dokázal, že lidé mohou opravdu zářit.

Doktor biologických věd, profesor, vedoucí katedry Moskevské státní akademie veterinárního lékařství a biotechnologie K.I. Skrjabina Alexander Žuravlev, říká, že máme co do činění s neobvyklým fyzikálním jevem.

„Tento jev má dlouhý název: Spontánní ultra-slabé luminiscenční záření vnitřních orgánů zvířat a lidí ve viditelné oblasti spektra v důsledku oxidačních procesů. Objevil jsem ho s kolegy Borisem Tarusovem a Anatolijem Polivodou.“

Nový objev vyvolává otázky – všichni lidé září? Nebo jen vyvolení?

„Všichni září. Někdo slaběji, někdo silněji. Záření ve viditelné části spektra je generováno chemicky – oxidací – reakcí, do které jsou zapojeny tzv. volné radikály. U lidí ve všech vnitřních orgánech, tkáních, je hodně tuku, nasycených mastných kyselin.

Na povrchu kůže je pot a mastnota. Tyto látky začínají oxidovat při velmi nízkých koncentracích kyslíku. Ve výsledku se tvoří aktivní produkt – peroxid. Ale nic z toho nesvítí, ale jejich produkty rozpadu ano. A tento jev je charakteristický pro každého živého tvora. Včetně nás.“

Můžeme namítnout, že nic takového kolem lidí ani u sebe samého normálně nevidíme…

Záře je totiž zřídka vidět pouhým okem – citlivost není vždy dostačující. Barva světélkování je bílá, od 380 až 1200 nanometrů. Je i neviditelné záření, které je možné zachytit pouze s pomocí speciálního zařízení pro měření ultra lehkých proudů – fotonásobičů.

Jak je tedy možné vidět auru?

Je třeba vzít krev z prstu, dát do zkumavky, a ona sama bude zářit ve fotonásobiči. A uvidíme, jak se naše krev rozsvítí.

A co svatozář nad hlavami svatých? Znamenalo to, že ji viděli okolní lidé? A je to znamení svatosti?

Ano, tato záře je stejná. Někteří lidé mají velmi vzácnou metabolickou poruchu, kdy abnormálně vylučují fluorescenční pot. A ten pod vlivem vnějšího světla září. Tato záře může dosáhnout takové úrovně, že je viditelná. Zvláště ve tmě.

Když v dávných dobách naši předkové viděli, jak u jednoho světce zasvítila záře kolem hlavy, pak je tato skutečnost natolik ovlivnila, že tuto auru následně malovali na všech obrazech svatých.

Ale možná zářící pot je nějaký náznak, že tito lidé jsou nějak více zvláštní?

Ne, je to spíše další znamení patologie nebo pre-patologie, kdy v těle je hodně fosforu, ale stále uniká tímto způsobem.

K čemu tento objev poslouží?

Začaly experimenty, které mají zkoumat využití tohoto objevu pro diagnostiku nemocí.

Například rakovina je antioxidantní parazit. Ta soustřeďuje v tkáních velké množství antioxidantů, které právě tuto záři potlačují. A tak vidíme, že nádor září slaběji než nepostižené orgány.

Nebo při tuberkulóze zánětlivý proces v plicích výrazně zvyšuje oxidační procesy, a my můžeme vidět, že svit, například, krevního séra pacientů s TBC se dramaticky zvyšuje. Takto může záře identifikovat nemoc už v raném stadiu.

Kdy se tato zázračná diagnostická metoda objeví na klinikách?

Po dokončení dostatečně citlivých zařízení a vyškolí se experti na tuto technologii.

Obr.: Jakýkoli subjekt – dokonce i ruka, držící klíč – umístěna v elektromagnetickém poli, začne zářit. Tento jev se nazývá „Kirlianův efekt“. Tím často argumentují psychotronici, že jde o metodu k diagnostice lidských nemocí.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!