Jak experimentoval B. Kafka

Do dějin paranormálních jevů u nás se významně zapsal Břetislav Kafka (14.05.1891 – 27.08.1967)

Koncem 40. let minulého století si komunistický ministr kultury a školství Václav Kopecký přečetl Kafkovu knihu „Nové základy experimentální psychologie.“

Následně poslal za autorem tajemníka, aby zjistil, zda jasnovidnost, o niž kniha mimo jiné pojednává, může vůbec existovat. Kafka před tajemníkem zhypnotizoval jednu ze svých pokusných osob a řekl mu, ať vezme z knihovny libovolnou knihu a vybere si stránku. Uspaná osoba mu prý onu stránku z knihy, kterou držel za jejími zády, přečetla.

Břetislav Kafka byl sice sochař a řezbář, ale s nemalou intenzitou se věnoval i hypnologii. Na svou moc uvádět druhé do hypnotického spánku přišel už jako mladík – kamarádi totiž při jeho vyprávění často usínali. Ne že by hovořil nezajímavě. Ale působil tak na ně jeho hlas a celkový vliv.

V dospělosti Kafka již cíleně zhypnotizoval asi 15 tisíc lidí; na svých přednáškách uváděl do hypnotického stavu celé sály. Vybral si několik nejnadanějších osob a dlouhodobé u nich testoval a rozvíjel telepatické, jasnovidecké, psychokinetické či léčitelské, tedy paranormální schopnosti. V hypnóze se totiž projevuji mnohem snáz než při plném vědomí. Kafkovy pokusné osoby bývaly uspané mnoho hodin denně. Sochař se nakonec pohyboval po světě už jen v jejich doprovodu a v závažnějších rozhodováních vždy řídil odpovědí některé z nich. Byl přesvědčen, že vesmír je prostoupen látkou jemné podstaty, kterou nazval protonace. Ta do sebe údajné nabírá veškeré děje, jevy a myšlenky a uchovává je. Člověk v hypnotickém stavu má přistup k této nevyčerpatelné „databance“ informací – je jasnovidný.

Kafka zemřel v roce 1967, ale průběh jeho experimentů se zachoval v jeho záznamech i v různých autentických svědectvích. Podle některých svědků Kafkovy zhypnotizované osoby mimo jiné dokázaly určovat správné diagnózy nemocných a dokonce doporučit vhodnou terapii. Když jednou onemocněl samotný Kafka, lékař určil jako příčinu jeho potíži močový měchýř. Kafkův uspaný „subjekt“ mu ale řekl, že jde o ledviny. Z testů na klinice následně vyplynulo, že obě ledviny má skutečné těžce poškozené. Zhypnotizovaná osoba sochaři poradila, aby si ledviny omýval studenou vodou z hadice. Prudká změna teploty měla vyvolat spazmatické stahy a orgán zregenerovat. Po půl roce této zvláštní léčby lékaři s údivem konstatovali, že Kafka má ledviny zdravé.

Počátkem 50. let Břetislava Kafku kontaktovali pracovnici ministerstva vnitra a požadovali pomoc jeho jasnovidců při sovětských pokusech s atomovou bombou. Uspaný „subjekt“ Kafkovi řekl, že tajná služba je tak či tak rozhodnuta sochaře i jeho pokusné osoby zlikvidovat. A poradil, aby se vymluvil na své nemocné srdce.

Vojenští doktoři zjišťovali, zda Kafka nelže. Vnitro se nastěhovalo do fary naproti jeho vile v Červeném Kostelci a odtud ho neustále hlídali. S veškerými experimenty musel samozřejmé skončit.

Archiv CP 

Čtěte dále: 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 272

error: Kopírování zakázáno!