Hořkou kávu mají rádi sadisti a narcisové

Závislost na hořkém jídle indikuje psychopatické rysy člověka

Pokud vaše přítelkyně nebo manžel milují hořkou kávu a hořkou čokoládu – pak je to příležitost zkoumat jeho osobnostní rysy hlouběji.

Mohou mít sadistické tendence a mít také náchylnost k narcismu. K těmto závěrům došli psychologové z univerzity v Innsbrucku (1). Milovníci hořkého jídla a hořkého toniku zase skrývají sobectví, dvojakost a mají radost z utrpení druhých.

Vědci provedli experiment, během kterého požádali 500 mužů a žen ocenit chuť některých potravin: hořkých, slaných, sladkých a kyselých. Pokusné osoby měli seřadit například – čokoládový dort, ředkvičky a slaninu – přiřadit jim pořadí od jedné do šesti, z nechuti k jídlu až po jeho oblíbenost.

Poté byli účastníci studie požádáni, aby vyplnili čtyři dotazníky s cílem určit osobnostní vlastnosti: úroveň agrese, sklon k narcismu a psychopatii, emoční stabilitu, projevy sadismu.

Preference hořkých chutí se ukázal jako spolehlivý ukazatel machiavellismu, psychopatie, narcismu a sadismu, říkají autoři výzkumu. Vědci také zjistili negativní korelaci mezi něžností a laskavostí muže a zálibou v trpkých potravinách. (2)

Odkazy

(1)   Universität Innsbruck. Internet:  http://www.uibk.ac.at/
(2)    Christina Sagioglou, Tobias Greitemeyer: Individual differences in bitter taste preferences are associated with antisocial. Online: http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/Individual-differences-in-bitter-taste-preferences-are-associated-with-antisocial-personality-traits.pdf

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 285

error: Kopírování zakázáno!