Woodoo (9)

Palo Maiombe – je víra, která pochází z Konga 

Palo Maiombe

Je nazývána mnohdy jen Palo, což znamená část rostliny. Maiombe je místo v západním Zairu. Přívrženci tohoto kultu z Kuby po jižní státy USA ji nazývají „palero“ nebo „maiombero“.

Podle některých odhadů, z miliónů Afričanů, kteří byli přivlečeni do Ameriky v období od 1500 – 1870, bylo až 40 procent z centrální Afriky, z kulturního vlivu tehdejších konžských kmenů.

To znamená, že ani konžské kořeny afroamerických kultů nejsou nijak bezvýznamné, v porovnání s yorubskými nebo dahomejskými. Ovšem díky menší publicitě nejsou příliš známé.

Maiombero je charakteristické sklonem k černé magii, nekromantii a k rituálním vraždám. Říká se, že černá magie je pro jejich příslušníky způsobem soužití s nepřátelským světem. Její kněží jsou prý schopni přivodit nemoc nebo smrt na každého, koho si usmyslí. Mnozí přívrženci santerie se tedy obávají maiombera, a to až tak, že o něm mluví jen šeptem.

V palo-maiombe působí dva směry : „dobrá“ (křesťanská) a „zlá“ (judejská neboli nekřesťanská).

„Křesťanské“ maiombe používá ve svých rituálech „katolickou“ svatou vodu a pracuje se silami Boha, kterého nazývají Sambia, a „dobrými“ duchy mrtvých.

Při „nekřesťanských“ rituálech se pracuje se silami ďábla (Kadiempembe) a dušemi sebevrahů, hříšníků a čarodějů (ndoki).

Kromě toho, celé palero si přibírá na pomoc síly přírody, jmenovitě moře a lesů, a používá magické síly rostlin, zvláště stromu seiba. Ovšem nejdůležitějším nástrojem kultu palero je nganga – magický kotlík, zhotovený ručně. V kotli se uchovávají lidské kosti, lebka, hřbitovní země, tráva, kosti zvířat a ptáků. Během složitých rituálů se kotlík stává „mikrokosmem“. V něm žijí duše mrtvých, plnící úlohy mága. Za dobrou práci dostávají krev kohouta.

Palero považují Sambia – za Boha Tvůrce, včetně svých předků, vlastně všechny mrtvé, i přírodní duchy, což analogicky odpovídá termínu orisho v santerii. Přírodní duchové jsou chápáni jako „čistá energie“, a nelze je jakkoli ovládat – mají vlastní zákony a pravidla, která nelze nijak narušovat. Zvláště uctívají Nsasi (Čango), pro nějž připravují zvláštní kotlík, nazývaný Raios (Sedm blesků).

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 4321

error: Kopírování zakázáno!