Woodoo (12)

Umbanda – jde o synkretickou víru, která vznikla na počátku 20. století

Umbanda

Jde o synkretickou víru, která vznikla na počátku 20. století a skládá se z katolických, afrických, hinduistických a buddhistických prvků. Kromě toho, v praxi umbandy sehrává závažnou roli učení Alana Kardeka o rozmlouvání s duchy. Věřící se hlavně obávají nevyzpytatelného kontaktu s orisha, a intenzivně prožívají kontakty s dušemi zemřelých, předků, a dalšími duchy. Obřady začínají jejich pozváním pro ochranu od zlých sil. Kněží (matky i otci svatých) se dostávají do transu a vedou ostatní k tomu, aby umožnili duchům do nich vstoupit. Duchové jsou obyčejně indičtí nebo afričtí předkové nebo zemřelé děti. Nejpopulárnější brazilští duchové jsou Prety Velu (Starý Černoch) a Preta Vela (Stará Černoška), které byly kdysi moudrými africkými otroky.

Stejně jako ve voodoo nebo santerii, lidé, do kterých se vtělí duchové, mají v té době jejich charakteristické znaky – například, stávají se shrbenými staříky. Při obřadech se tančí šamanské tance, pějí písně, bubnuje se, kouří (tabák je pro indiány svatá rostlina).

Umbandisté věří, že uzdravení fyzického těla je nemožné bez uzdravení ducha. Podstata vtělení ducha do těla  prostřednictvím extatického transu je nemyslitelné bez náležitého duchovního růstu. Duch vchází do těla hlavou a projevuje se díky „třetímu oku“ uprostřed čela. Duchové nikdy neumírají, ale věčně putují po rozličných světech, a vtělují se do fyzických těl. Ti, kteří v sobě přijímají cizí duše, jsou média. Pokaždé, když médium přijímá v sobě duchovního návštěvníka, duch v těle média plní velmi vysoký úkol.

Umbandisté také neříkají „zlý“ duch, ale spíše jen „nízký“ nebo „nezkrotný“, nevypočitatelný“ duch. Věří, že všichni duchové plní vyšší poslání, a tak hovořit o „dobru“ nebo „zlu“ není na místě. Přívrženci kimbandy využívají temnou stránku duchů pro potřeby černé magie. Někdy slovo makumba je synonymem kimbandy.

Tak jako přívrženci umbandy i kandomble, kimbandisté přizývají různé ešu, blízké jejích čarodějným cílům. Např. Ešu – Ray (Ešu – Král, Vládce), Ešu Mor i Ešu Křižák se často ztotožňují s Luciferem, Belzebubem a Astarotem. Silnou obavu u Brazilců vyvolává Ešu Tranka Ruas (Uzavírající cesty). Pokud modlitby, obracející se k tomuto temnému bohu, se minou účinkem, lze očekávat ztráty peněz, lásky, zdraví a koneckonců i smrt, a tedy dochází k „uzavření“ jeho cesty. Pomoci může v takovém případě jen bílá magie orisha.

Závěr seriálu

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1234

error: Kopírování zakázáno!