Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

 

 

 

   Na druhém místě Spirkinova seznamu byl Ivan Dmitrijevič FOMIN, bývalý novinář. Dlouhodobě působil jako léčitel u členů ÚV KSSS a u jejich rodinných příslušníků. Fomin byl všestranný talent.

   Fominovy schopnosti používala prý Sovětská armáda při vyšetřování leteckých neštěstí a zjišťování příčin, a to i z fotografií zemřelých letců. Fomin působil na vědomí elitních letců přímo při výcviku, např. u leteckých akrobatů skupiny Ruští vítězové. Také na ně působil, když byli na zemi, prováděl jejich diagnostiku.

   Fomin byl i úspěšný jasnovidec, používala ho kriminální policie k hledání zmizelých osob. A to i na území bývalé Jugoslávie. Fomin měl také schopnost urychlovat růst rostlin - polních či zahradních kultur. Jeho jméno bylo odtajněno v době pěrestrojky a působil ještě v 90. letech.

   Na třetím místě v Spirkinově seznamu byla  JEVGENIJA DŽUNA DAVITAŠVILI (1). Džuna (obr. 1) napsala knihu NASLOUCHÁM SVÝM RUKÁM, (Moskva, 1988, česky 1991, 160 stran). Na rozdíl už od dětství organizovaně cvičených osob v SSSR, je Džuna vrozený talent, který se vypracoval vlastním úsilím. Podle přání rodiny měla být učitelkou, ale z toho utekla raději do práce v baru a dálkově vystudovala Lidovou univerzitu medicíny v Gruzii, což bylo v SSSR možné. Pak pracovala v železničářské nemocnici v Tbilisi, kde pod dohledem nedůvěřivých a zčásti nepřátelských lékařů poprvé předvedla oficiálně své umění. Hlavní metoda byla bezkontaktní energetická masáž.

   Např. po operaci pacientky v narkóze za 15 minut jejího působení srostla kůže operační rány (což trvá běžně nejméně 3 dny). Dnes je to plukovnice Ruské armády, kde používá své lékařské schopnosti. Ve spolupráci s vědci vyvinula prý i jakýsi přístroj s originálním názvem DŽUNA.

   Její manžel byl důstojníkem KGB, ale o výzkumu těchto jevů nic nevěděl. Považoval svou manželku za čarodějnici a nakonec se s ní rozvedl. Měli spolu 2 děti - holčička zemřela 11 dní po porodu, pak se narodil syn.

   První z velkých vědců, který Džunu v 70. letech kontaktoval, byl profesor V.N.PUŠKIN, psycholog pedagogiky, velmi pokrokový člověk. V druhé polovině 70. let pak i další profesoři a akademici potvrdili její schopnosti. Obecného uznání odborníků dosáhla v první polovině 80. let. Její začátky byly velmi těžké. Postavil se za ni náměstek ministra zdravotnictví Gruzie Šota Alexandrovič Lomidze, inkognito jako pacient. Džuna mu pomohla vyléčit poraněný meniskus, odstranila nutnost jeho operace. Američané v Tbilisi na Mezinárodním kongresu o nevědomí v roce 1979 zdokumentovali a doložili působení Džuny na neexponovaný film, který držela v rukou po dobu 1 minuty. V roce 1980 přesídlila do Moskvy. PhDr. HANA LABUDOVÁ přeložila její knihu do češtiny. Labudová navštívila Džunu v Moskvě v jejím bytě a pořídila s ní rozhovor, který je v knize zařazen jako epilog. Bylo to v listopadu roku 1990 nebo 1991. Džuně bylo tehdy 41 let. Už neléčila, spíš učila – její kurzy navštěvovalo až 5000 studentů medicíny a věnovala se vědě.

   Labudová měla možnost vidět výuku v 14 denních kursech pro studenty. Džuna už jen kontrolovala správnost diagnóz. PhDr. Labudová měla k ní jakýsi obojetný vztah. Když se na ni Džuna při rozhovoru, při otázce hluboce zadívala, Labudová to nevydržela a uhnula s pohledem. Labudová měla možnost nechat se diagnostikovat, ale nevyužila toho, spíše odmítla. Dr. Labudová do knihy také napsala slovníček méně běžných pojmů (např. auru označila za domnělé vyzařování organismu, nebo nazvala Grigorije Jefimoviče Rasputina (1872-1916) pseudomystikem a favoritem carevny, aniž by se zmínila o jeho léčitelských schopnostech na careviči Alexejovi, který trpěl hemofilií.)

   Tolik k známým informacím. Nastoupivší "perestrojka" a "glasnost" otevřela stavidla bezbřehých nesmyslů.

Odkazy 

(1) Джуна. Wikipedia. Internet: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B0    


  Pokračování

 

***

 

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 109