Myšlenky o Bohu

…uklidňují věřící. Ale ateisty uvádí do stresu…
Badatelé zjistili, že myšlenky na Boha mohou pomoci zmírnit úzkost spojenou s děláním chyb.

Nicméně, platí to pouze u lidí, kteří věří v Boha.

Výzkumníci pozorovali závity v mozku během určitého druhu reakce na úzkost, zatímco účastníci experimentu se dopouštěli chyb při provádění navrhovaného testu.

Ti, kteří pracovali na úkolu s náboženskými myšlenkami, předvedli výsledky s menším množstvím chyb, než těch, kteří neměli takové myšlenky.

„Osmdesát pět procent lidí na celém světě mají své vlastní náboženské přesvědčení,“ řekl Michael Inzlicht, spolupracovník Alexy Tullett z University v Toronto – Scarborough.

„Myslím, že my jako psychologové musíme prozkoumat příčiny tohoto přesvědčení mezi lidmi, odhalovat jejich účel.“

Dvěma pokusy výzkumníci prokázali, že když si lidé myslí o náboženství a o Bohu, jejich mozek reaguje trochu jinak, což jim umožňuje překonat překážky a reagovat s menší intenzitou na úzkosti a tím dosahovat méně chyb.

Účastníci experimentu psali o náboženství a prováděli složité textové úkoly, který zahrnovaly slova související s náboženstvím a Bohem.

Vědci zaznamenávali aktivitu jejich mozku, zatímco ti vykonávali počítačové úlohy, které byly vybrány proto, že dávaly více možností dělat chyby.

Výsledky ukázaly, že když si lidé myslí o náboženství a Bohu, ať už vědomě nebo nevědomě, činnost mozku se snižovala v oblastech, nacházejících se v přední singulární kůře. Ta je spojena s mnoha procesy, včetně plné regulaci tělesných stavů bdění a varování organismu, že se věci vyvíjejí špatně.

K velkému překvapení výzkumníků, ateisté reagují odlišně.

Když začali přemýšlet o věcech, spojených s Bohem, v přední singulární kůře badatelé pozorovali zvýšení aktivity.

Výzkumníci naznačují, že nábožensky založení lidé, kteří myslí na Boha jsou schopni zajistit spokojenost svého žití ve světě a ¨zmenšit své negativní pocity.

Ateisté naopak – při přemýšlení o Bohu se dostávají do konfliktu, a tak se dostávají do stavu stresu.

„Úvahy o náboženství vás dělá bezpečnější ve složitých akcích. To vás dělá méně chybujícím,“ říká Inzliht.

„Myslíme si, že nám to může pomoci pochopit některé opravdu zajímavé informace o nábožensky založených lidech. Ačkoliv není jasné, přesto se tvrdí, že věřící lidé žijí déle a mají tendenci být šťastnější a zdravější.“

Ale to neznamená, že ateisté jsou zoufalí.

Myslíme si, že každý člověk bez ohledu na náboženské vyznání může mít pocit jistoty a klidu v obtížných situacích, pokud je jistý ve svém přesvědčení.

„Pak snad ateisté mají lepší pocit o sobě samých, pokud mají jisté své vlastní přesvědčení, a jsou jistější než ti, kteří jsou s tímto přesvědčením v rozporu,“ říká.

Analýza byla zveřejněna v Psychological Science, časopise Asociaci psychologických věd.

Originál (v anglickém jazyce): https://www.livescience.com/8434-thinking-god-calms-believers-stresses-atheists.html –  LiveScience.com