Angličtí duchové (1)

Na nejstarší koleji Cambridžské univerzity straší

Nejstarší kolej Cambridžské univerzity ve Velké Británii se obrátila na církev s prosbou, aby jí pomohla zbavit se nepokojného ducha bývalého kvestora (finančního správce), který tam před dvěma sty lety spáchal sebevraždu.

Činitelé koleje Peterhouse se domnívají, že v jejich prostorách straší ztrápená duše Francise Dawese, který se v roce 1789 v koleji oběsil na provazu od zvonu. V minulých měsících byl duch několikrát spatřen ve starobylé, dubovým ostěním obložené hodovní místnosti Combination Room, nejnověji těsně před vánocemi.

Dva číšníci, Matthew Speller a Paul Davies, svědčí o tom, že viděli ducha, jak pomalu kráčí místností. Posléze zmizel u schodiště, nedaleko místa, kde byla před dvěma sty lety Dawesova mrtvola údajně objevena. Naposledy se duch objevil těsně před vánoci. Viděl ho Andrew Murison, nynější kvestor koleje. Pozdě v noci slyšel ve zmíněné místnosti opakované klepání a obklopil ho děsivý chlad, přestože velký oheň v krbu stále ještě žhnul.

Duchovní správce Graham Ward, teolog a děkan koleje Peterhouse, informoval o výskytu ducha diocézní správu v katedrálním městě Ely. Je pravděpodobné, že církev bude sloužit za duši zemřelého Dawese rekviem, pokud se bude duch i nadále objevovat. „Bylo by to ale obtížné, protože by se rekviem museli účastnit všichni učitelé a zaměstnanci koleje Peterhouse a je možné, že mnozí z nich nebudou chtít,“ řekl Ward.

„Duchové se jaksi nehodí do teologie Vzkříšení, ale viděl jsem tu absolutní hrůzu na tváři těch dvou číšníků, takže nepochybuju, že něco se skutečně stalo. V koleji, plné nespolehlivých lidí jsou tito číšníci naprosto spolehliví.“

Dr. Murison konstatoval: „Není důvodu číšníkům nevěřit. Jsou to naprosto skeptičtí a věcní lidé, i když někteří zdejší učitelé si bezpochyby myslí, že číšníci upíjeli rektorovo portské.“

„Co se mně týče, nemám žádný pocit obav, ale duch zatím nikomu neudělal nic zlého. Myslím, že je nepravděpodobné, že by se nám podařilo přesvědčit všech 45 učitelů na zdejší koleji, aby se dostavili k vymítání ducha – jsou to cynikové a takovýmto věcím nevěří.“

Dr. Murison se před několika dny zastavil pozdě večer v hodovní síni Combination Room, kde se pořádají obědy a schůze, a přitom náhle ucítil přítomnost sebevraha z osmnáctého století. „Bylo asi tři čtvrtě na dvanáct v noci. Nestihl jsem ten večer jít na večeři, tak jsem si šel do místnosti pro ovoce, které jsem si chtěl vzít na pokoj. Chtěl jsem zrovna vzít z mísy banán, když se ozvalo klepání.

Myslel jsem, že to je asi ústřední topení, jenže se to ozývalo zpod okna, a tam nejsou žádné trubky ani žádný radiátor. Už jsem si povšiml, že je v místnosti obrovská zima, což bylo podivné, protože oheň v krbu ještě žhnul.“

Dawes je pohřben na nedalekém hřbitově u kostelíka Little St. Mary’s. Spáchal sebevraždu, protože si kladl za vinu, že došlo ke zvolení kontroverzní osoby Francise Barnese za rektora koleje Peterhouse. Na volbu nového rektora měl dohlížet právě Dawes, ale při volbě došlo k podvodům a byl zvolen vysoce nepopulární rektor. Z historických dokumentů vyplývá, že se na Dawesův pohřeb dostavily stovky lidí. Dawes byl uznávaný odborník na klasické literatury. Bylo mu kolem šedesáti, když zemřel, a své milované koleji odkázal 100 liber, což tehdy byly dost velké peníze.

Oba číšníci pevně prohlašují, že ducha skutečně viděli. Poprvé se duch zjevil letos v dubnu, když servírovali večeři.

Dvaadvacetiletý Speller konstatoval: „Zašli jsme do Combination Room pro talíře. Chtěli jsme je odnést nahoru po točitých schodech. Hovořili jsme spolu, když jsme zahlédli, jak se něco šine místností, na vzdálenost asi pěti metrů, od prostředka místnosti směrem k oknu. Podíval jsem se na Paula a řekl jsem, „Viděls to?“

Oba číšníci uvádějí, že duch byl asi tak velký, jako normální lidská postava, ale bylo nemožné určit rysy jeho tváře či jeho pohlaví, protože se pohyboval asi třicet centimetrů nad zemí. Jídelna byla osvětlena tlumeným světlem a duch naopak byl vidět ostře a jasně osvětlený. Tak jako kvestor Murison, oba číšníci pocítili, že od ducha vane zima. Davies řeků: „Neměl jsem strach, ale moc blízko se mi k tomu nechtělo.“

Když se duch posléze objevil znovu, oba číšníci byli natolik znepokojeni, že přerušili večeři a informovali o zjevení děkana. Šestadvacetiletý Davies šel směrem k duchovi, ale ten na to nezareagoval a dál se pohyboval nerušeně směrem k oknu.

Kamenné schodiště vede spirálovitě čtyřiceti schody a dvěma poschodími ke zvonici, kde neštastný kvestor Dawes spáchal v osmnáctém století sebevraždu. Číšníci také slyšeli rytmické klepání, které se pohybovalo po celé místnosti za ostěním a jindy, Paul Cooke, vrchní číšník si všiml, že pevné dubové dveře silně vibrují. Snažil se je vší silou udržet v klidu. To se mu vůbec nepodařilo. Když vibrace ustaly a podařilo se mu dveře otevřít, na druhé straně nebyl nikdo.

Peterhouse je ideálním místem pro duchařský příběh. Kolej byla založena v roce 1284 a částečně je dosud umístěna v původních budovách ze třináctého století. Večeře a schůze správní rady koleje se konají při svíčkách.

V koleji se vymítal duch už dvakrát. V osmnáctém století bylo zapotřebí odstranit ze studentské ubytovny ducha, házejícího předměty, a nedávno vykonal vymítací ceremonii bývalý děkan, protože se v rohu starého nádvoří, vedle hřbitova, vyskytovala černá postava.

Zdroj: http://www.blisty.cz/files/isarc/9712/19971223a.html