Mimozemšťané přicházejí k lidem ve snu

Vědci vysvětlili návštěvy mimozemšťanů.
Badatelé z výzkumného centra, které se zabývá studiem mimotělních zkušenosti (Out-Of-Body Experience Research Center) v Los Angeles, provedli studii, která ukázala, že všechny příběhy o kontaktu s cizími lidmi jsou jen živé sny…

Znamená to, že se lidé nikdy nesetkali s mimozemšťany?

Vědci vybrali 20 dobrovolníků. Byli poučeni, jak se ponořit do REM spánku a během něho vstoupit do tzv. astrálního stavu, kdy duše na je chvíli údajně oddělená od těla.
Vedoucí výzkumu Michael Raduga oznámil, že se to podařilo u více než poloviny účastníků experimentu, a sedm z nich dokonce mluvilo s mimozemšťany.

„Když jsem vyšel z těla, okamžitě jsem se setkal se třemi mimozemšťany,“ říká jeden z dobrovolníků, Alexander.

„Vypadali jako tvorové z filmu „Něco“, to znamená, že nevypadali jako pulci s velkýma očima, jako se obvykle kreslí… Chtěli o něčem se mnou mluvit, ale já jsem byl velmi vystrašený a tak jsem se probudil.“

„Zprávy o setkání se zelenými mužíčky jsou jen výplodem představivosti.“ říká Raduga. „Když lidé mluví o tom, že byli v noci uneseni mimozemšťany, nepodvádí. Prostě neví, že se nacházeli ve fázi REM spánku, a jejich mysl v té době cestovala. To je velmi realistické, a lidé nemohou pochopit, co se s nimi děje. Může se to stát každému.
To je důvod, proč kontakt s mimozemskou zprávu každoročně hlásí více než milion Američanů. V této fázi snu, všechno vypadá velmi realisticky, a lidé si neuvědomují, že je to iluze. Nicméně, náš výzkum ukazuje, že to není dílo mimozemšťanů, ale jde o schopnost lidské mysli, která se může projevit téměř u každého.“

Podle Radugy, „skutečnost, že se UFO a mimozemšťané mohou úmyslně objevit ve snu řízeným způsobem, a to i během několika dní, ukazuje, že zkušenost s kontaktem je produktem lidského mozku.“

Mimochodem, lidé se ve svém životě setkávají nejen s mimozemšťany. Někteří častěji vidí malé lidi nebo víly.

Přetrvávající víru ve víly a další fantastické bytosti mnozí psychiatři spojují s podivným stavem, do kterého se dostávají někteří i dokonale zdraví lidé.

Najednou prostě začnou vidět halucinace. A ti, kteří to přiznají, říkají, že častěji se lze setkat s vílami. Konkrétně – jde o malé tvory, mužského i ženského rodu o výšce 10 až 20 cm. A mají i křídla. Lidé je vnímají velmi reálně.

A jen málo lidí si uvědomuje, že jde o halucinace.

Tento „fantastický“ stav se nazývá syndrom Charlese Bonneta (SSHB) – podle jména švýcarského filozofa, který jej jako první popsal v roce 1760. Povaha tohoto jevu nebyla dosud objasněna.

Nejprve se lékaři domnívali, že tento syndrom se projevuje zejména u starších pacientů, kteří mají poškozený zrak. Například, kataraktem nebo glaukomem.

Ale pak se ukázalo, že někdy straší víly a ty, kteří mají oči v pořádku. A to se děje většinou tehdy, když lidé prudce přejdou ze světla do temnoty. A když prostě dlouhou dobu se nachází sami ve tmě, jaksi onemocní…

Vědci naznačují, že SSHB vzniká kvůli chybám v mozku, který se pokouší analyzovat minimum vizuálních informací.

Vytváří si tak některé obrazy, zatímco narušuje měřítko objektů uložených v paměti, a tak náhle člověk vidí malinké bytosti a považuje je za víly či anděly. Nebo dokonce mimozemšťany.

Ale to je jen hypotéza.

Podle jedné z hypotéz, syndromem Charlese Bonneta trpěl neustálým strachem – až hysterickým – slavný vypravěč pohádek Hans Christian Andersen. Že by zde bylo tajemství jeho pohádkových postav?

Mark Mahowald, profesor Centra poruchy spánku v Minneapolis:

„Vize kontaktérů jsou druhem spánku. Konkrétně jde o porušení jednoho z fází rychlého snu, tzv. „REM“, který je doprovázen rychlými pohyby oka. To nejzajímavější začíná, když mozek je částečně vzhůru, částečně ponořen ve fázi rychlého snu.“

U lidí se to často stává v důsledku silného stresu.

Profesor Chris French, vedoucí katedry psychologie na univerzitě v Londýně: „Prohlédl jsem 19 lidí, kteří tvrdili, že se setkali s mimozemšťany. A objevil jsem – všichni z nich, za prvé – byli „dopraveni“ do UFO, a za druhé, trpěli narkolepsií v různé stupni závažnosti. Zpravidla pociťují stlačování hrudníku, a lidem se obtížně dýchá. A mimozemšťané se vynoří z jejich vlastních vzpomínek a fantazií.“

Lidé vidí mimozemšťany ve filmech, na obrázcích, a pak ti vystoupí v jejich halucinacích, vynoří se z různých částí mozku, které jsou aktivní během „REM“.