Rozluštit záhadu

Co všechno se může stát!

V jednom z bytů docela obyčejného moskevského domu najednou začaly samy od sebe padat a pohybovat se skříně, před očima užaslých obyvatel se rychle rozběhly ručičky nástěnných hodin a na podlaze se čas od času objevovaly louže vody.

Neobyčejnými přírodními jevy se začali zabývat vědci, kteří se sdružili ve společenskou tvůrčí laboratoř Inversor (Moskva). Tento kolektiv používá pro bádání a experimenty netradičních metod a prostředků, které oficiální věda prozatím neuznává.

Záhadné jevy, jako třeba skříně, které z ničehonic padají, umyvadlové mísy a okenní skla, která se působením neznámých sil roztříští, atd., jsou ve světě známy už dávno a byly kdysi nazvány ,,poltergeist“ ve staré němčině „duch — výtržník„). Ale odpověď na otázku, o co vlastně jde, moderní věda stále ještě nemá. Akademik Jurij Kobzarjov komentuje „poltergeista“ takto:

  • „Takové jevy nelze vtěsnat do rámce vžitých představ o světě přírody, a ačkoli jejich tajemství není rozluštěno, bylo by nesprávné je podceňovat nebo vůbec přehlížet. Například lidé nedokázali po staletí pochopit třeba příčinu záření Slunce a hvězd, a věda to dokázala vysvětlit teprve nedávno.“

Mimochodem fyzikové někdy nevěří v nesporné a experimentálně potvrzené jevy jedině proto, že se nedají zatím vysvětlit.

Odborník na fyzikální pole živé hmoty Georgij Gurtovoj navrhuje pro zkoumání takových záhad získat představitele nejrůznějších vědních oborů. Ale předtím je podle jeho soudu nutné překonat všeobecně vžitý stereotyp myšlení.

Mezi problémy, jimiž se zabývá kolektiv laboratoře Inversor, patří podstata kulového blesku, záhada „létajících talířů„, možnost řídit gravitaci i vytváření zásadně nových biologicky aktivních látek … Konečným cílem, je nejen rozluštit tajemství nepochopitelného jevu, ale také z něho vytěžit prospěch pro lidi. Například elektrodynamický efekt objevený v laboratoři, vedl k myšlence vyvinout zásadně novou, ekologicky čistou chladničku, která se obejde bez tradičního freonu. Úspěšně byl vyzkoušen originální způsob regenerace akumulátorů, která umožňuje používat je opakovaně.

Z listu VOSTOČNO-SIBIRSKAJA PRAVDA

Sputnik (Výběr ze sovětského tisku) 12/1990