Rozkaz z onoho světa

V tanzanijském městě Tabore skončil před nedávnem zvlášní proces. K smrti byl odsouzen jeden… duch!

Omar Musalla byl zaměstnancem na kávové plantáži. Byl čtyři roky šťastně ženat. Jednoho dne přišel domů, vyňal ze stolu revolver a vystřelil na svou ženu Halimu. „Musel jsem to udělat. Nařídil mi to vnitřní hlas.“ To bylo jediné, čím vysvětloval svůj čin.

Halima byla ihned odvezena do nemocnice, ale lékaři ji už nemohli zachránit. Na smrtelné posteli řekla přítomnému policistovi: „Byli jsme šťastni. Omar neměl příčinu, aby to učinil.“

Protože se skutečně nenašel důvod vraždy, byl vyšetřen vrahův duševní stav. Mezi lékaři byl i Ind Shandra Bhava.

Omar byl obžalován z vraždy a proces začínal stejně, jako mnoho jiných. Teprve když byl jako svědek povolán Shandra Bhava, došlo k překvapivému obratu.

„Omar Musalla byl očarován, když vystřelil na svou manželku,“ tvrdil svědek. „Omar není za svůj čin odpovědný. Na lavici obžalovaných nepatří on, ale zemřelá Senizza Mafleiová!“

Zprvu nechtěl soud o čarodějích nic slyšet, ale Ind se nedal přesvědčit: „Jsou tělesná, duševní a astrální kouzla,“ tvrdil. „Tělesně může být člověk očarován prostřednictvím myšlenek, astrální očarování je však možné jen tehdy, když v něm hraje úlohu nebožtík.“

A Shandra Bhava rozvinul následující teorii: Než se Omar Musalla oženil s Halimou, miloval Senizzu Mafleiovou. Oba se zasnoubili, ale pak Senizza onemocněla. Když umírala, slíbil jí rozlitostněný Omar, že se na jinou ženu již ani nepodívá. Za rok se však oženil s Halimou.

První Omarova nevěsta však s Omanem udržovala spojení i z onoho světa. Toto spojení zesilovala fotografie, kterou u sebe Omar stále nosil. Obraz stále vyčítal Omarovi jeho zradu a nařizoval mu, aby svou ženu zavraždil.

Na závěr obhajoby ukázal dr. Bhava osudný snímek přítomným, pak jej zapálil a řekl: „Obrázek shořel. Spojení s oním světem je přerušeno. Senizza už nemá nad obžalovaným žádnou moc.“ Po tomto vysvětlení žádal Omarův obhájce, aby byl jeho klient osvobozen.

Soud se odebral k poradě a vynesl rozsudek, který se může zdát absurdním: „Omar Musalla je nevinen ve smyslu obžaloby. Byl pouze vražedným nástrojem. Proto nemůže být potrestán. Na lavici obžalovaných nepatří on, ale Senizza Mafleiová.“

Z časopisu Interpress Magazin, 70 léta