Aura

Hypotetický energetický oblak, obklopující vše živé. Někdy se v souvislosti s aurou hovoří o tzv. bioplazmatickém oblaku, nebo též plazmatickém energetickém těle. 

Původ aury a její složení je dosud předmětem psychotronických a dalších úvah odborníků různých oborů.

Podle některých názorů je vyzařování aury důsledkem bioenergetických procesů, probíhajících v buňkách.

Hypotetické existence lidské aury údajně znali již v dávných dobách a využívali ho v praktické medicíně (např. v Indii a Číně), a dnes ji využívají někteří lidoví léčitelé pro diagnostikování chorob. Jejich senzibilita jim umožňuje přesně určit místa, kde je aura nějak narušena.

Fenomén aury je stále předmětem nejrůznějších diskusí a dohadů. V této souvislosti se někdy hovoří o astrálním těle, uloženém uvnitř fyzického těla, o duši nebo oduší (viz Břetislav Kavka „Základy experimentální psychologie“). Jsou i pokusy učinit z objevu aury jakousi mystickou záležitost, rozváděnou do filozofických a mystických nauk. Jde o hypotézy diskutabilní a exaktně velmi obtížně ověřitelné, nicméně nelze všechny zavrhovat. Přinejmenším mají své místo v tzv. esoterické literatuře.

Jako první, kdo auru údajně vyfotografoval, byl ruský vědec S.D.Kirlian (1) (tzv. Kirlianův efekt  – (2). Dlouho tak bylo dokazováno, že došlo k potvrzení existence exaktní metodou, ale tento efekt s tím nesouvisí.

V současné době jsou prezentovány podvodné tzv. fotografie aury za pomocí snímaných údajů o kožním odporu z prstů rukou, převáděné do barevného spektra na fotografii člověka.

Cesty psychotroniky, 2011

Odkazy 

(1) Semyon Davidovich Kirlian. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Semyon_Davidovich_Kirlian 

(2)  Kirlian photography. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography 

Čtěte dále:

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 134

error: Kopírování zakázáno!