Jak je to s grafologií (1)

Slovo grafologie je řeckého původu: graphein = psáti; logos = slovo, učení, věda; grafologie = věda o písmu.

Není to věda nová, ani jak by se mohlo zdát na první pohled nepotřebná. „Podnikaví“ jedinci přišli již dávno na prostou skutečnost, že zfalšováním jednoho podpisu mohou získat víc, než celoročními krádežemi, spojenými se značným rizikem. Nejednou pomohla odhalit falšovatele směnek, vyděrače, únosce dětí a špióny, přesně určit již zemřelého autora významného rukopisu a podobně.

Zfalšování pouhého podpisu se zdá na první pohled jednoduchou záležitostí, při trošce nácviku takřka nerozřešitelnou. Ruku na srdce, nepokusil se občas i mnohý z nás v útlém věku podepsat jménem otce záškoláckou omluvenku, nevydařený úkol, nebo žákovskou knížku? Většinou to samozřejmě prasklo a tím další snahy končily. Někdy se přece jen „poštěstilo“ učitele oklamat.

Zkušený grafolog by náš „podvod“ poznal již zběžným srovnáním obou podpisů. V drtivé většině případů odhalí i zkušené podvodníky, ať píší levou či pravou rukou, ústy, ohnutým kolenem, drží péro nahoře či u špičky, ať je sklání vpravo či vlevo.

Údobí, než se člověk naučí psát, je poměrně dlouhé. V mládí se rychle a instinktivně přizpůsobuje sta okolnostem a podmínkám, i při psaní. Některý učitel diktuje rychle, jiný pomalu; žák je malý a sedí ve vysoké lavici – přizpůsobuje držení pera; tím ovlivňuje špičku a současně se jí přizpůsobuje; snaží se napodobit písmo dospělého, kterého si oblíbil; dobře nebo špatně vidí, podle toho se sklání nad písmem a přizpůsobuje ruku – a sta dalších okolností člověk zkrátka získá svůj charakteristický rukopis. „Podepíše se“, aniž uvedl své jméno. A protože na každého působily jiné podmínky, píše každý jinak. Jeden druhého zcela přesně nenapodobí. Zpravidla se vždy něco opomene, co prozradí. A proto jsou tu grafologové, lidé s vysokým vzděláním a dlouhou praxí, prodloužená ruka zákona i historických a krásných umění.

I když rukopis každého člověka má své charakteristické rysy a zvláštnosti, lze se spoléhat jen na vyhodnocení písemného podkladu grafologem. Písmo může sloužit pouze jako jeden z důkazů. Protože jak má každé pravidlo své výjimky, tak je má i zásada, že písma různých lidí jsou různá a nenapodobitelná. Šikovný falšovatel může někdy oklamat i nejlepší znalce a zavinit odsouzení nevinného.

Pokračování

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 671

error: Kopírování zakázáno!