Woodoo (2)

Ve voodoo, stejně jako v křesťanství, existuje mnoho rozličných sekt a směrů.

Loa

Každá z nich prosazuje svůj směr duchovní cesty a složení panteonu svých božstev – loa.

„Loa“ (v doslovném překladu „tajemství“) jsou mnohočetné. Často se stává, že „loa“ během rituálů „posednou“ věřící, tedy na čas se s nimi ztotožní.

Zastánci Voodoo tvrdí, že jakákoliv věc může být ztotožněním nebo vtělením toho kterého loa a sloužit v jeho jméně. Dahomejská božstva patří ke skupině zvané Rada. Je i druhá skupina – Petra. Je to skupina božstev, která vešla do panteonu omnoho později.

Nejčastěji představují zbožtělé duše předků nebo místních božstev. Věřící voodoo přiznávají existenci jediné Nejvyšší Bytosti, které nazývají Gran Me. On stvořil Svět, ale je mu velmi vzdálen, než aby bylo nutné se mu klanět. Ale není to dogma – mnozí věřící ve voodoo jsou přesvědčeni o tom, že v osobě mladších božstev se právě Nejvyšší Bytost skrývá. Nejstarším božstvem mezi loa je Veliký Had Danbala-Vedo (Dambal-La, Damballa).

Ještě do doby otroctví počítali hada Dangbve jako ztělesnění božstva. Tento had nebyl člověku nebezpečný, a Dahomejci věřili, že tomu dítěti, kterého had kousne, je předurčeno se stát knězem nebo kněžkou. Po přesídlení do Ameriky se had změnil v božstvo. Danbal-Vedo nemluví, jen šeptá.

Udává se, že landaž, sakrální jazyk voodoo, kterým se vedou liturgie, je vlastně jen šeptem Danbaly. Danbala v mýtu o stvoření stvořil všechny pozemské vody. Pohybem sedmi tisíc spirál jeho těla vznikly hory i nížiny Země a také i hvězdy a planety.  Danbala slil kovy, a seslal na Zemi střelu – blesk, od jehož úderu vznikly svaté kameny a skály.

Když Danbala shodil svou veškerou kůži, rozlil všechny vody na Zemi, Slunce se zatřpytilo ve vodě a stvořilo Aida-Vedo (Duhu). Danbala políbil Duhu a ta se stala jeho ženou. Jejími jasnými barvami září chrámy voodoo. Zvláštní pozornost se v chrámu věnuje centrálnímu prostoru, který představuje osu světa a symbolicky spojuje Nebe, Zemi a Spodní svět. Ale Aida-Vedo jr jedna z manifestací Erzuli, bohyně krásy, lásky, bohatství a rozkvětu. Ve své úloze „Hospodyně Erzuli“ je zároveň Lunou a družkou Slunce. Má i jiné úlohy, ve kterých není ztělesněním lásky a dobroty, ale i žárlivosti a nesvárů.

Danbala je zkrátka nejdůležitějším loa, bez kterého by nemohlo nic existovat, nemohlo by se udát nic mezi božstvem a člověkem.

Je to Legba, mající množství různých tváří i jmen. Tak Otec Legba, tak i Legba Ali-Bon (Legba Dobrého Stromu), představuje Východ i Slunce, ovládá dveře, vrata, okna (v jistém smyslu i cestami) a tako Novým rokem, tedy v podstatě vším, co začíná. Žádné božstvo nemůže účinkovat v rituálu voodoo, pokud Legba neotevře pro něj „dveře“. Žádné božstvo loa nemůže existovat bez rozhodnutí Legby. V procesu transformace voodoo se Legba ztotožnil se Svatým Petrem, vrátným os Ráje. Mnohé funkce a ikonografické atributy přibližují Legbu s římským Janusem a indickým Ganéšou. Mnozí věřící voodoo ztotožňují Legbu s Kristem, synem Slunce a Luny.

Je zajímavé, že v brazilské odnoži voodoo je analogie Legby, Eša, ztotožňován s křesťanským Ďáblem. Takové rozdíly v chápání božstev jsou pro pravověrné křesťany nemyslitelné. Zato v šamanismu, indo-tibetském tatrismu a nakonec i ve voodoo je běžné, že božstva mají světlou i temnou stránku. A temná stránka Legby – to je Legba Kafu, příznivec čarodějnictví, krutý a nepředvídatelný vtipálek.

Ve voodoo jsou i další božstva: Agbe – bůh moře, Erinle – bůh lesů, Ogu Balango – bůh zemědělství, Ogun – bůh války a železa, Papa Zaka – ochránce venkova a mnohé další loa.

Zvláštní třídu loa tvoří Gede, bůh smrti a hrobů. Kromě toho Gede odpovídá za ochranu a obnovu života a ochranu dětí. Jeho nezbytné atributy jsou lebky, hroby, ale i falický předmět. Zvláště populárními Gede jsou Gede Nibbo (Nimbo), Gede Mazaka, Baron Samedi a Baron Semeter. Věřící je popisují jako bělovousé staříky s dlouhými plášti a vysokým kloboukem. Lidé, uctívající např. Barona Samedi (obyvatele hřbitovů) kouří doutníky a pijí ohromné množství alkoholu.

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 223

error: Kopírování zakázáno!