Jak je to s Ganzfeld pokusy

Už celá staletí se objevují lidé, kteří o sobě tvrdí, že mají nadpřirozené schopnosti.

Je to vzrušující představa. Stačí jen zavřít oči a svoje myšlenky odevzdat jiné osobě.

Je to vzrušující představa. Stačí jen zavřít oči a své myšlenky předat jiné osobě: Už celá staletí se objevují lidé, kteří o sobě tvrdí, že mají nadpřirozené schopnosti. Až ve druhé polovině 20. století se ale podařilo vymyslet vědeckou metodu, která je údajně schopna tento jev zachytit a prokázat jeho existenci.

Na počátku myšlenky stál americký parapsycholog Charles Honorton (1946-1992). Celý život se zabýval zkoumáním takzvaných „psi“ sil, tedy zejména telepatií a jasnovidectvím. Shromáždil stovky svědectví o tom, že oba jevy skutečně existují, ale vědecká obec se mu vysmála. Rozhodl se tedy najít způsob, díky němuž by dokázal mimosmyslové jevy monitorovat. Výsledkem byly takzvané ganzfeld (z německého „celé pole“) experimenty.

Vidiny v transu

Principem je dokonalé oddělení osoby „vysílající“ a „přijímající“. Ta první dostane čtyři obrázky, z nichž si má jeden vybrat a na dálku ho vyslat příjemci, který je dokonale izolovaný od okolí. Má překryté oči, k čemuž se často používají přepůlené pingpongové míčky, je ozářen červeným světlem a ve sluchátkách slyší pouze monotónní šum. Záhy se dostane do jakéhosi transu, v němž se může soustředit pouze na vysílané myšlenky a má za úkol nahlas popisovat to, co „vidí“. Kolem sedí několik hodnotitelů, kteří mají k dispozici stejnou sadu obrázků jako vysílající osoba, ale nevědí, který z nich je zrovna „v éteru“. Mají ho určit pouze podle popisu od příjemce.

Z hlediska statistiky by se úspěšnost měla pohybovat kolem 25 procent. Jakékoli vyšší číslo pak podle Honortona svědčí o telepatickém přenosu.

Fantastické výsledky

Parapsychologové provedli tisíce podobných experimentů, většinou s pozitivním výsledkem. Úspěšnost „příjemců“ se pohybovala kolem 38 procent místo očekávaných 25. Honorton to považoval za fantastický výsledek a jednoznačný důkaz o existenci telepatie.

Skeptikové se ale přesvědčit nedali. Poukazovali na to, že v Ganzfeld experimentech je řada statistických chyb, pokusy jsou značně subjektivní a nedají se přesně zopakovat.

Stále tak nevíme, jak to s tou telepatií vlastně je.

Čtěte více: