Další experiment na cestě k telepatii

Dva muži, vzdálení 5000 km, si poslali zprávu jen za pomocí své mysli

V laboratoři na univerzitě ve Štrasburku v severovýchodní Francii, začal přemýšlet se zavázanýma očima, zakrytýma očima a se špunty v uších, Dr. Michel Berg.

Téměř 5000 kilometrů daleko, v indickém městě Kerala, ve výzkumném ústavu začal přemýšlet jiný muž – Španěl Dr. Alejandro Riera.

V průběhu následující hodiny, dne 28. března 2014, se 51 letý doktor Berg a jeho kolega pokusili o něco, co dříve patřilo jen do oblasti science fiction.

Cílem pokusu bylo odeslat jednoduchou zprávu napříč kontinenty, a to bez použití jakéhokoli ze známých pěti smyslů, a dokázat, že lidské bytosti – a samozřejmě také i zvířata – mají po tisíciletí schopnost takové komunikace.

Doufali, že dosáhnou toho, co vědci nazývají ‘mind-to-mind direct technological communication’ („přímá technologická komunikace od mysli k mysli“) – ale většina to zná pod jedním slovem: telepatie.

Experiment se odehrál v podmínkách naprosté tajnosti. Až do nedávné doby, jen malý tým, čítající tucet výzkumných pracovníků (včetně Dr. Berga a Dr. Riera) byli obeznámeni o konání pokusu.

To vše se změnilo před několika dny, když PLOS ONE (1), webové stránky, málo známé mimo akademickou obec, publikovaly recenzovaný vědecký článek s podrobným popisem jeho výsledků. (2)

Tato zpráva je však zdlouhavá a ve vědeckém žargonu. Ale pro laika jsou výsledky téměř úžasné. Ono březnové odpoledne byli Dr. Berg a Dr. Riera skutečně schopni dosáhnout vědomé komunikace od „mozku k mozku.“

To, laicky řečeno znamená, že se uskutečnila první vědecky dokumentovaná telepatická konverzace v lidské historii.

Oba sdíleli jen dvě slova: španělský pozdrav „hola“ a italský „Ciao“. Zdá se vám to málo? Historický význam pokusu je však nesporný.

  • „Ukázali jsme, že je možné poslat duševní zprávu mezi dvěma lidmi, bez použití zraku, doteku, zvuku, chuti nebo vůně,“ řekl doktor Berg. „Je to samozřejmě v počátcích, ale objev by nakonec mohl mít hluboký dopad na naši civilizaci.“

Experiment Dr. Berga, který se uskutečnil ve spolupráci se španělskou výzkumnou organizací STARLAB, Harvardskou universitou, a robotickou firmou Axilum, nemá dokazovat, zda psychické síly existují nebo ne. Ale ukazuje, že mnohé zprávy o těchto jevech z historie jsou víc než náhoda.

Také to, že komunikace od mozku k mozku může probíhat. Experiment sledoval výkonný počítač a zaznamenával elektrické proudy v mozku.

V Indii Dr. Riera zaznamenával své EEG (elektro-encefalograf), zatímco si představoval, že dělá sérii buď horizontálních nebo vertikálních pohybů.

Duševní úsilí vykonat každý typ virtuálního „pohybu“ poslal jeden ze dvou druhů elektrického impulsu do EEG.

Stroje přeložily jeden z těchto impulzů na 1, a druhý na 0, čímž se vytvořil digitální binární kód – něco jako Morseova abeceda – až se mu podařilo vybudovat takto všechna písmena abecedy.

Komunikace „hola“ a „ciao“ představovala půl hodiny intenzivního soustředění. To bylo pak e-mailem posláno do Francie.

V laboratoři ve Štrasburku byli Dr. Berg a dva „přijímači“ – kolegové se zavázanýma očima připojeni k počítači, který konvertoval binární zprávu do elektrických impulsů, zaslaných do týlního laloku v mozku, do oblasti, která řídí zrak.

Když byly tyto impulsy zaslány do mozku, „přijímači“ zažili „vjemy“ nebo bílé záblesky na okraji své vize. Různé záblesky odpovídal buď číslu „jedna“ nebo „nula“. Tyto vjemy se u „přijímače“ převedly zpět do binárního kódu, a odtud opět do slov „hola“ a „Ciao“, v procesu, který trval další půlhodinu.

  • „Samozřejmě jsme si nebyli jistí, že to bude fungovat,“ říká Dr. Berg. „Byla to tmavá místnost, a soustředit se bylo velmi těžké.“

Samozřejmě, že je rozdíl komunikovat pomoci dvou – čtyř slov v průběhu jedné hodiny, a vést složitou konverzaci. Dr. Berg věří, že snad za 20 let budeme schopni k tomu vyvinout potřebnou techniku.

Možnosti využití tohoto objevu jsou skutečně široké.

Dr. Berg se domnívá, že v příštích desetiletích by mohl tento objev pomoci obětem mrtvice, extrémním paraplegikům a lidem, trpícím „syndromem uzamčení“ (3), aby opět mluvili a pohybovali se, používali svůj mozek k přenosu pokynů, buď k jiným lidem nebo ke svým protézám.

  • „Vezměte si někoho v bezvědomí,“ říká. „V tuto chvíli není možné říci, co by mohl chtít. Tento objev by mohl otevřít možnost, že budou moci s námi komunikovat.“

Vedle oblasti medicíny, by mohli používat tuto telepatii ve vojenství, bez ohledu na hluk bitevního pole, aniž by se muselo spoléhat na rádio nebo satelitní zařízení, které by mohlo být zničené nebo ho odposlouchávají nepřátelé. Rodiny by ji mohli využívat k rozhovorům, aniž by použili telefon. Policisté by mohli najít způsob, jak číst v myslích potenciálních zločinců, a soudy by mohli zjistit, zda svědci říkají pravdu. Mohli bychom dokonce být schopni komunikovat s mrtvými (pokud by jejich mozky byly „živé“).

„Jedná se o první krok k otevření nového způsobu, umožňujícímu přímou komunikaci mezi mozky,“ říká Dr. Carlos Grau, profesor na univerzitě v Barceloně (4), který na projektu spolupracoval. „Samozřejmě budou muset jednoho dne vzniknout nové právní předpisy k regulaci složitosti budoucí civilizace.“

Pojem telepatie je velmi starý

Duchovní například tvrdí, že jsou schopni číst v myslích lidí. Matky mají často ošklivé předtuchy, když se něco nešťastného stalo jejich dítěti.

Dávno předtím, než vznikla éra mobilních telefonů a oznámení čísla a jména volajícího, mnozí lidé tvrdili, že byli schopni odhadnout, který jejich přítel volá, když uslyšeli zvonění telefonu.

Existují mnohé příklady jednovaječných dvojčat, které tvrdí, že zažívají stejné pocity a emoce, řeší podobná životní rozhodnutí, navzdory tomu, že jsou od sourozence jakkoli daleko, a v některých případech, aniž by kdy potkali.

Snad nejslavnější příklad se týká Jamese Lewise a Jamese Springera, identických dvojčat, kteří byli dáni k adopci v Ohiu ve čtyřicátých letech. Setkali se poprvé ve věku 39 let, a zjistili, že si oba vzali ženy jménem Linda, oba se rozvedli a znovu si oba vzali ženy jménem Betty. Měli stejnou kvalifikaci a zaměstnání, a jejich pes se jmenoval „Toy“. (5)

Kritici se domnívají, že Dr. Berg a jeho kolegové zveličují význam svého výzkumu. Koneckonců, soupeřící neurologie v posledních letech udělala obrovské pokroky směrem k využití sil lidských myšlenek.

V roce 2013, vědci z Harvardské univerzity zaznamenali záškub krysího ocasu ve chvíli, kdy byl krysí mozek elektronicky propojen s mužem, který myslel na škubnutí tohoto ocasu. (6)

V srpnu 2013 na Washingtonské universitě provedli mezilidskou komunikaci od mozku k mozku, když jeden člověk pohyboval rukou jiného muže jen za pomoci své mysli. (7)

V tomto novém experimentu se však poprvé podařilo přenést skutečná slova z mozku jednoho člověka přímo do mozku druhého člověka.

Bez ohledu na to, k čemu by objev mohl dále vést, je zřejmé, že bude stále těžší udržet si své myšlenky pro sebe…

Odkazy

(1) http://www.plosone.org/
(2) http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0105225
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_uzam%C4%8Den%C3%AD
(4) http://www.ub.edu/dpppc/Recerca/labneuro.htm
(5) http://www.longwood.k12.ny.us/lhs/science/mos/twins/jimtwins.html
(6) http://gizmodo.com/harvard-scientists-have-just-invented-human-rat-telepat-978412932
(7) http://www.washington.edu/

Podle : http://www.dailymail.co.uk/